Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Grundvatten, ungdomsarbetslöshet och handlingsplan till det fria ordets försvar i fokus på pressfika

Publicerad

Regeringen fattade i dag beslut om att ge ett uppdrag åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att under 2017 intensifiera kartläggningen av grundvatten i områden där bristen är särskilt problematisk. Det var en av nyheterna som presenterades på regeringens pressfika den 13 juli.

 • Flera ministrar sitter vid ett bord och svarar på frågor från media.

  På dagens pressfika med regeringen deltog EU- och handelsminister Ann Linde, närings- och innovationsminister Mikael Damberg, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Sofie Westling / Regeringskansliet

 • Mikael Damberg blir intervjuad.

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg svarar på frågor från media under dagens pressfika.

  Foto: Sofie Westling / Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke intervjuas framför en kamera.

  Regeringen har i dag beslutat om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Här intervjuas kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Sofie Westling / Regeringskansliet

SGU kommer dessutom att i höstens budgetproposition få cirka 30 miljoner kronor i utökade medel per år de kommande tre åren för att förstärka den grundvattengeologiska informationsinsamlingen.
– Om vi inte får mer nederbörd har vi en lika allvarlig situation som förra året. Det är en akut fråga för kommuner att arbeta förebyggande med, sade näringsminister Mikael Damberg.

Pressmeddelande: Regeringen intensifierar jakten på grundvattnet

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år

Regeringens pressfika leddes av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson som informerade om att ungdomsarbetslösheten nu är den lägsta på 14 år. Antalet arbetslösa ungdomar (15-24 år) uppgick till 110 000 i maj 2017.

Pressmeddelande: Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år

Handlingsplan till det fria ordets försvar

Andra nyheter var att regeringen i dag har beslutat om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Detta för att stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer, grupper som är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet.

Pressmeddelande: Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot journalister, förtroendevalda och konstnärer

Regeringen presenterade också ett fjärde åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin. Det handlar om sex satsningar om totalt 38 miljoner kronor som alla bidrar till att stärka hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska livsmedelskedjan.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar ett fjärde åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan

Dessutom redogjorde EU- och handelsminister Ann Linde för frihandelsavtalet mellan EU och Japan. Med avtalet finns stor potential att öka handeln parterna emellan. Två tredjedelar av svenska företag som i dag exporterar till Japan är småföretag. Den japanska marknaden är särskilt viktig för län som Uppsala, Dalarna, Västernorrland, Stockholm och Jämtland.

Regeringens sommarfika

Under sommarens regeringssammanträden, vecka 27-31, sammanträder sommarregeringen. Efter regeringssammanträdena bjuds medierna in för en traditionsenlig sommarfika med de tjänstgörande statsråden.