Kinesisk efterfrågan på svenska miljölösningar

Sverige är världsledande inom grön innovation, som hållbara transporter, energi och miljöteknik. Det finns växande efterfrågan på svenska lösningar och svenskt kunnande i Kina för att hantera de omfattande miljöutmaningar som landet står inför.

Karolina Skog och Kinas miljöminister Li Ganjie skakar hand
Miljöminister Karolina Skog och Kinas miljöminister Li Ganjie i samband med deras bilaterala möte. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

En mer hållbar och miljövänlig tillväxt i Kina är central för att världen ska klara av att nå både de globala hållbarhetsmålen och målet i Parisavtalet.

Som en del av sin resa till Kina träffade miljöminister Karolina Skog Kinas minister för miljö, Li Ganjie; minister för vattenresurser, Chen Lei Bio; samt vice ministern för bostäder, stads- och landsbygdsutveckling, Yi Jun.

– Den enda vägen framåt för världen är hållbarhet. Det finns ett stort kinesiskt intresse för svenska lösningar och det omfattande miljösamarbetet mellan våra länder skapar möjligheter för svenska miljöteknikföretag att exportera sina produkter och sin kunskap till Kina. Att bygga ut vårt samarbete ytterligare kan bidra till investeringar och nya jobb i Sverige, säger miljöminister Karolina Skog.

Samarbetet mellan Kina och Sverige på miljöområdet är omfattande. Sedan 2012 finns ett samarbetsavtal inom miljöskydd och hållbar utveckling och sedan 2013 finns det ett samarbetsavtal inom vattenresurser. Under sin resa undertecknade Karolina Skog ett samarbetsavtal inom hållbar stadsutveckling.