Kommenterad dagordning för utrikesministrarnas möte den 17 juli 2017

Ladda ner:

Inför utrikesministrarnas möte den 17 juli står bland annat följande punkter på dagordningen:

  • Genomförandet av EU:s globala strategi
  • Ev. Libyen
  • Nordkorea