EU:s globala strategi och Libyen i fokus på utrikesministermöte

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel den 18 juli förväntas ministrarna att diskutera det fortsatta arbetet om genomförande av EU:s globala strategi. Ministrarna kommer även att anta rådsslutsatser om Libyen.

Margot Wallström under tidigare rådsmöte
Utrikesminister Margot Wallström i samtal med EU:s höga representant Federica Mogherini från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s globala strategi

Rådet avser att hålla en allmän diskussion om det fortsatta arbetet gällande genomförandet av EU:s globala strategi som utgår från att EU:s medlemsländer måste ta ett större ansvar för Europas säkerhet samt att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken måste stärkas.

Regeringen välkomnar uppföljningen av EU:s globala strategi vilken utgår från en bred syn på säkerhet men ser gärna att övriga delar av strategin följs upp. Prioritet läggs vid EU:s förmåga att kunna agera över hela förloppet, från förebyggande till stabilisering. Regeringen fortsätter även att aktivt arbeta för att jämställdhet och agendan för kvinnor, fred och säkerhet ska integreras i EU:s externa agerande.

Libyen

Utrikesministrarna kommer att diskutera EU:s fortsatta stöd för Libyen med tanke på det sköra politiska tillståndet samt migrations- och säkerhetssituationen som råder i landet. FN har nyligen utsett Ghassan Salamé till nytt sändebud för Libyen. Regeringen välkomnar detta och betonar vikten av att FN fortsätter leda det internationella arbetet i Libyen.

Rådet kommer även att diskutera situationen i Nordkorea samt EU:s hållning.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet.

Estniska ordförandeskapet

Mer om utrikesrådets möte 17 juli

Mer om arbetet i utrikesrådet (FAC)