Ministrar diskuterar förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken

När jordbruks- och fiskeministrarna möts i Bryssel den 17-18 juli, kommer bland annat ministrarna att diskutera den gemensamma jordbrukspolitikens framtid med utgångspunkt i kommissionens offentliga samråd den 7 juli.

Bild från tidigare rådsmöte
Bild från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska rådet

Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken

Rådet antog rådsslutsatser för förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken den 11 maj 2015. EU-kommissionen har följt upp arbetet och kommer att presentera vad som sker framöver under rådsmötet. Regeringen är positiv till det förenklingsarbete som pågår under förutsättning att inte miljöhänsyn eller djurskyddet försämras.

Jordbruksministrarna kommer även att beröra den framtida jordbrukspolitiken och även i detta perspektiv är en enklare och mer effektiv politik nödvändig särskilt med tanke på Storbritanniens utträde ur EU och den minskade budgeten som detta torde innebära.

Utöver den gemensamma jordbrukspolitiken kommer ministrarna bland annat att diskutera den gemensamma fiskeripolitiken och det estniska ordförandeskapet kommer att presentera sina övergripande prioriteringar.

Estniska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Mer om jordbruk- och fiskerådets möte 17-18 juli