Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag (för dig som är barn)

Publicerad

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn.

Photo: Folio bildbyrå

Reglerna i barnkonventionen är uppdelade i olika delar med texter som kallas artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, att vuxna ska se till det som är bäst för barnet, att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan.

Nästan alla länder i världen har skrivit under barnkonventionen. Det betyder att de länderna har sagt att de ska följa reglerna som finns i konventionen. Sverige skrev under barnkonventionen 1990.

Sveriges regering vill göra barnkonventionen till lag. Barns rättigheter är viktiga och med lagen blir det tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen. Med barnkonventionen som lag vill regeringen att det ska bli tydligare att du som barn har rätt att vara delaktig i beslut som rör dig. När vuxna tar beslut som handlar om dig ska de lyssna på vad du som barn säger och tänka på vad som är det bästa för dig.

FN, Förenta Nationerna, är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder. FN bildades 1945 och Sverige blev medlemmar året efter. Nästan alla världens länder är medlemmar i FN.