Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern informerade partiledarna om händelserna inom Transportstyrelsen

Publicerad

Den 25 juli bjöd statsminister Stefan Löfven in samtliga partiledare till ett möte för att informera om Transportstyrelsens utkontraktering av myndighetens IT-drift och regeringens hantering av frågan. Vid mötet deltog också de berörda myndighetscheferna: Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén och Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Thornberg. Partiledarna fick möjlighet att informera sig och ställa frågor till statsministern och myndighetscheferna.

Den 24 juli höll statsminister Stefan Löfven en pressträff tillsammans med de berörda myndighetscheferna där det bland annat informerades om nyheter om åtgärder kring utkontraktering av skyddsvärd information.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.