Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 27

Publicerad

Förhållandevis få möten hölls i säkerhetsrådet denna vecka, men dramatik har inte desto mindre saknats. Rådet behandlade bland annat Nordkorea, Syrien/kemvapen och DR Kongo. Dessutom hölls ett informellt möte om FN-sanktioner och därtill antogs rådets arbetsprogram för juli, då Kina är ordförande.

Säkerhetsrådet diskuterar Nordkoreas senaste missiltest.
Säkerhetsrådet diskuterar Nordkoreas senaste missiltest. Foto: UN Photo/Manuel Elias

Veckan inleddes dock lugnt med antagandet av månadens arbetsprogram. Fred och säkerhet på den afrikanska kontinenten återfinns vid flertalet tillfällen på juli månads dagordning, bland annat under månadens enda öppna debatt på temat afrikansk fredsbevarandeförmåga. Även DR Kongo, Burundi, Sydsudan och Västafrika avses att behandlas av säkerhetsrådet under de kommande veckorna. Likaså kommer insatserna på Cypern (UNFICYP) och i Irak (UNAMI) upp för mandatförlängningar.

Säkerhetsrådets arbetsprogram för juli.

Nordkoreas senaste missiluppskjutning behandlades under extrainsatt möte onsdagen den 5 juli på begäran av USA, Japan och Sydkorea. Mötet skedde, i motsats till praxis vid denna typ av extrainsatta möten, i öppet format. ASG Miroslav Jenča briefade och menade att en fredlig och politisk lösning var den nödvändiga lösningen. Samtliga rådsmedlemmar fördömde missiltestet och betonade vikten av att tidigare rådsresolutioner efterlevs. USA, Japan, UK och Frankrike höll alla en hård linje och förespråkade utökade sanktioner. Sverige framhöll, utöver detta, allvaret med situationen och följde ASGs linje för förtroendeskapande ansträngningar för att undvika ökad spänning och främja en diplomatisk lösning.

Extrainsatt möte om Nordkoreas missiltest Sveriges anförande efter 27:50

Samma dag stod Egypten värd för ett så kallat Arriamöte om utformningen av FN-sanktioner. I sitt anförande betonade Sverige sitt långvariga och långsiktiga engagemang i frågan om effektiva och rättssäkra sanktioner samt vikten av att följa upp de rekommendationer som den s k High Level Review of UN Sanctions utmynnade i.

På torsdagen hölls de månatliga konsultationerna om Syrien och kemvapen i slutet format. Briefing genomfördes av UNODA-chefen USG Izumi Nakamitsu och Edmond Mulet, chef för JIM, på basis av den senaste OPCW-rapporten rörande konstaterandet av dess Fact Finding Mission att sarin användes under attacken i Khan Sheikhoun den 4 april i år samt JIM:s senaste rapport. Det var ett polariserat möte, som återspeglade de motsättningar vi tidigare sett vad gäller denna fråga. Vid ett uttalande till media efter mötet underströk dock Kinas FN-ambassadör, i egenskap av rådsordföranden, å rådets vägnar vikten av ansvarsutkrävande för kemvapenanvändning liksom stöd för OPCW och JIM.

Senare samma dag under dagordningspunkten "Övrigt" genomfördes en, på fransk och svensk begäran, briefing om situationen i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Generalsekreterarens särskilda rådgivare för förebyggande av folkmord, Adama Dieng, gav en återrapportering från sin nyligen genomförda resa till landet i juni. Även generalsekreterarens särskilda sändebud för barn och väpnad konflikt, Virginia Gamba, briefade rådet. DR Kongo står på rådets dagordning även nästa vecka; briefing och konsultationer om FN-insatsen MONUSCO planeras tisdag den 11 juli.