Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 28

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet innehöll diskussioner om bland annat en resolution om en andra FN-mission till Colombia, MONUSCO/DRK, Jemen, Gaza, Centralafrikanska republiken, FN:s regionala kontor för Västafrika och Sahel (UNOWAS), mandatförlängning för FN:s insats i Irak (UNAMI) samt det politiska spåret i Syrien.

Säkerhetsrådet diskuterar situationen i
Säkerhetsrådet diskuterar situationen i Jemen. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

På måndagen kunde säkerhetsrådet enhälligt anta resolution 2366 (2017) om en andra FN-mission till Colombia som ska överse nästa fas av genomförandet av fredsavtalet från 2016, efter det att nuvarande FN-mission i landet avslutas i september. Samtliga rådsmedlemmar inklusive Sverige var medförslagsställare till resolutionen, vilket innebar att rådet kunde uppvisa en bred enighet.

Parternas (Colombias regering och FARC-EP) engagemang för fredsprocessen och nedläggandet av individuella vapen den 27 juni välkomnades på bred front av säkerhetsrådets medlemmar. Colombias utrikesminister María Ángela Holguín närvarade och framhöll säkerhetsrådets vikt för att bygga förtroende mellan parterna. Resolutionen som antogs uppdrar åt FN:s generalsekreterare att inom 45 dagar presentera mer detaljerade rekommendationer om missionens utformning för säkerhetsrådet. Den nya missionen ska enligt resolutionen inleda sitt arbete den 26 september i år.

Läs mer (inklusive resolutionstexten) här

Videoupptagning från mötet (Sveriges inlägg vid 22:30)

På tisdagen hölls det kvartalsvis återkommande mötet om utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och FN-insatsen i landet (MONUSCO) i enlighet med ordinarie rapporteringscykel och det uppdaterade mandat som tidigare antagits (se veckobrev 13). Mötet hölls mot en fond av det mycket allvarliga läget i delar av landet (ett extrainsatt möte om MR-situationen hölls föregående vecka, se veckobrev 27). Diskussionen kom till stor del att kretsa kring den politiska utvecklingen och genomförandet av den så kallade nyårsöverenskommelsen om vägen till fredliga och trovärdiga politiska val (se veckobrev 1 och 12).

Chefen för den del av FN-sekretariatet som ansvarar för de fredsbevarande insatserna (Department for Peacekeeping Operations, DPKO), undergeneralsekreterare (USG) Jean-Pierre Lacroix, redogjorde för läget och uttryckte stor oro för MR-situationen med fokus på Kasaï-provinserna, det humanitära läget samt våldsamheterna i landet. Omfattningen av våldet i Kasaï-provinserna beskrevs som enormt obehaglig, och det fanns utöver stridigheter mellan nationella styrkor och Kamwina Nsapu-milisen även uppblossande våld med etniska förtecken mellan olika folkgrupper. Lacroix framhöll att det var viktigt att val kunde genomföras i enlighet med landets konstitution. Flertalet rådsmedlemmar inklusive Sverige instämde och uttryckte mycket stor oro för händelseutvecklingen samt betonade vikten av att nyårsöverenskommelsen efterlevdes. Sverige berörde även morden på FN-experterna Zaida Catalán och Michael Sharp och underströk vikten av att bringa klarhet i vad som skett samt ställa förövarna inför rätta.

Läs mer här

Videoupptagning från mötet (Sveriges inlägg vid 36:40)

På onsdagen behandlades Jemen i en öppen briefing följd av slutna konsultationer. Mötet kretsade kring det allvarliga humanitära läget i landet, inklusive spridningen av kolera och den utspridda svälten. 6,8 miljoner människor bedöms befinna sig i riskzonen för svält. Briefade rådet gjorde FN-sändebudet Ismail Ould Cheikh Ahmed, WHO:s och FAO:s respektive generaldirektör samt USG Stephen O'Brien, chef för FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd (OCHA). Rådsmedlemmarna uttryckte stor oro över de humanitära svårigheterna och betonade behovet av en politisk lösning. Detta budskap framförde den kinesiska rådsordföranden till pressen efter mötet, liksom rådets stöd till FN-sändebudet samt vikten av att bidragslöften infriades.

Sveriges anförande vid briefingen om Jemen

Därefter togs situationen i Gaza upp under "övriga frågor" (Any other business, AOB) på begäran av FN-sekretariatet. FN:s särskilda samordnare för Mellanöstern Nickolay Mladenov uppdaterade rådet via videolänk om den negativa utvecklingen i Gaza mot en fond av den bristande tillgången på elektricitet och informerade om FN:s ansträngningar för att förhindra en förvärrad situation.

Torsdagen inleddes med ett möte för trupp- och polisbidragarländerna för FN:s insats på Cypern, UNFICYP inför den förestående mandatförlängningen vid månadens slut. Cypern kommer dessutom att diskutera i rådet kommande vecka.

Rådet antog därefter ett så kallat ordförandeskapsuttalande om situationen i Centralafrikanska republiken (CAR) som uppföljning till AOB-punkten i början av juli (se veckobrev 26). Genom uttalandet välkomnar rådet president Touadéras ansträngningar för fred och resultaten av de båda möten som hölls i Bryssel respektive Rom i juni, samt betonar vikten av en inkluderande fredsprocess.

Ordförandeskapsuttalande om Centralafrikanska republiken (CAR)

Läs mer här

Därefter behandlades FN:s regionala kontor för Västafrika och Sahel, UNOWAS. Generalsekreterarens särskilda representant Mohamed Ibn Chambas, som leder kontorets arbete, briefade säkerhetsrådet på basis av generalsekreterarens senaste halvårsrapport. Trots flera positiva aspekter av utvecklingen i flera länder fanns enligt Chambas bekymmersamma tendenser, inte minst kopplade till säkerhetssituationen, terrorism och våldsbejakande extremism i regionen. Säkerhetsrådets medlemmar uttryckte stor uppskattning för UNOWAS och Chambas arbete, inte minst kopplat till arbetet med förebyggande av väpnad konflikt och det fredliga maktöverförandet i Gambia i januari. Flera rådsmedlemmar välkomnade UNOWAS engagemang i Elfenbenskusten efter det att FN-insatsen UNOCI:s nedstängning den 30 juni. Sverige betonade därtill UNOWAS viktiga kapacitetsbyggande arbete på MR- och jämställdhetsområdet.

På torsdagen antog rådet dessutom ett pressuttalande som välkomnade de irakiska styrkornas befrielse av Mosul i Irak och uttryckte sitt stöd för fortsatta ansträngningar i kampen mot ISIL/Daesh samt för stabilisering och återuppbyggnad.

Pressuttalandet om befrielsen av Mosul

Veckan i säkerhetsrådet avslutades med det månatliga mötet om det politiska spåret i Syrien, som ägde rum på fredagseftermiddagen. FN-sändebudet Staffan de Mistura uppdaterade rådet via videolänk direkt från de då just avslutade Genèvesamtalen (i ljuset av förhandlingarna i Astana 4-5 juli samt den mellan Ryssland, USA och Jordanien överenskomna deeskaleringszonen i södra Syrien, som meddelades den 7 juli i samband med G20-mötet i Hamburg).

Därpå antog rådet enhälligt resolution 2367 som förlängde mandatet för FN-insatsen i Irak (UNAMI) med ett år. På måndag den 17 juli återkommer Irak och UNAMI på rådets dagordning, i form av briefing och konsultationer.