Festligt firande av Finlands 100 årsjubileum som självständig stat

Fredagen den 25 augusti besökte Finlands statsminister Juha Sipilä Stockholm. Besöket skedde mot bakgrund av Finlands 100 årsjubileum som självständig stat och statsministrarna högtidlighöll firandet genom att besöka ett jubileumsarrangemang Kungsträdgården. Firandet i Kungsträdgården är den största jubileumsmanifestation som genomförs utanför Finlands gränser.

  • Statsminister Stefan Löfven och Finlands statsminister Juha Sipilä skakar hand

    Statsminister Stefan Löfven tog emot Finlands statsminister Juha Sipilä i Stockholm mot bakgrund av Finlands 100-årsjubileum som självständig stat.

    Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

  • Finlands och Sveriges statsministrar står bredvid varandra på en presskonferens.

    Finlands statsminister Juha Sipilä och Sveriges statsminister Stefan Löfven vid en pressträff i Rosenbad.

    Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Som en del av Finlands 100-årsfestligheter deltog statsminister Sipilä och statsminister Löfven också i ett evenemang där den finländska konstnären Marja Kanervos skulptur ÅR TAL invigdes på Engelbrektsplan i Stockholm. Verket är en del av konstprojektet ”Två länder – en framtid”. Den svenska konstnären Eva Langes verk invigs senare i Helsingfors.

Överläggningar och presskonferens ägde därefter rum på Rosenbad. Bilateralt samarbete, säkerhet i närområdet, bioekonomi och EU frågor såsom migration, social tillväxt och säkerhet diskuterades främst under mötet.

Om ÅR TAL

Läs mer om konstverket ÅR TAL i ett pressmeddelande från Hanaholmen (ett kulturcentrum för Sverige och Finland):