Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Förändringar avseende tre remitterade skatteförslag

Publicerad

Regeringen presenterade idag, den 26 augusti, förändringar avseende tidigare remitterade förslag om skatt på flygresor, förändringar av 3:12-reglerna samt skiktgränserna.

Vad gäller förändringar av 3:12-reglerna och skiktgränserna kommer regeringen, i samarbete med Vänsterpartiet, inte lägga fram de remitterade förslagen.

Vad gäller förslaget om skatt på flygresor föreslår regeringen förändringar i förhållande till lagrådsremissen på följande sätt: Skattenivåerna har sänkts från 80, 280 respektive 430 kronor till 60, 250 respektive 400 kronor. Regeringen kommer vidare att säkerställa att eventuella ökade driftsunderskott för lokala/regionala flygplatser som följer av skatten kan kompenseras, vilket bedöms kunna bli aktuellt för flygplatser i Norrland och på Gotland. För detta eventuella behov av kompensation kommer regeringen att föreslå att ca 120 miljoner kronor anslås per år. Det kan även innebära lägre utdelning från Swedavia.

De förändringar som gjorts avseende skatt på flygresor ligger också i linje med de signaler som kommit från riksdagen.