Miljöminister Karolina Skog öppnade Världsvattenveckan

Alla är beroende av vatten och det krävs ett brett samarbete mellan olika aktörer för att nå en hållbar vattenhantering. Det var ett av miljöminister Karolina Skogs budskap när hon öppningstalade vid invigningen av Världsvattenveckan.

Miljöminister Karolina Skog
Miljöminister Karolina Skog öppningstalar vid World Water Week 2017. Foto: Regeringskansliet/Malin Rinnan

– Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv och i förlängningen också för ekonomisk utveckling. Behovet av vatten ökar hela tiden och vi måste fortsätta att arbeta för en ansvarsfull och hållbar vattenhantering men också för att hitta nya sätt att återanvända vatten, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringens satsning på vatten- och havsfrågor fortsätter. En fråga som Sverige drev i samband med FN:s havskonferens tidigare i år är vikten av att inte bara se till de föroreningar som redan hamnat i vattnet utan att också fokusera på landbaserade källor och dess påverkan.

– Jordbruk, industri, avlopp och avfallshantering är alla viktiga områden för att kunna få en hållbar vattenhantering och säkra en långsiktigt god vattenkvalitet. Tack vare Havskonferensen fick vi ett kvitto på att engagemanget för vattenfrågorna är stort, både i Sverige och i världen. Jag ser fram mot att ta det arbetet vidare, säger Karolina Skog.

Världsvattenveckan i Stockholm är världens största möte om vattenfrågor och en global mötesplats för vattenexperter. Årets tema är Water and waste: Reduce and reuse. Över 200 programpunkter belyser vattenfrågor på olika sätt och under veckan deltar såväl miljöminister Karolina Skog som Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.