Innehållet publicerades under perioden

-

Samarbete och sammanlänkning - temat vid årliga Östersjöforumet i Berlin

Publicerad

Det årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi är ett viktigt tillfälle där intressenter från hela Östersjöregionen möts för att diskutera och presentera arbetet med att genomföra strategin.

En publik i en åhörarsal
Öppningsplenaren för årets forum. Forumets tema var samarbete och sammanlänkning. Foto: Bernd Fiehöfer

Årets forum arrangerades av tyska utrikesdepartementet tillsammans med CPMR- Östersjökommissionen den 13-14 juni 2017. Forumet invigdes av utrikesminister Sigmar Gabriel som särskilt betonade värdet av att samarbeta och upprätthålla en dialog i Östersjöregionen, inte minst med de länder i regionen som inte ingår i EU-samarbetet. Även Finlands tidigare president och nobelpristagaren Martti Ahtisaari deltog vid öppningssessionen tillsammans med Sara Mazur, vice-VD och forskningschef vid Ericsson.

Det övergripande temat för det två dagar långa forumet var sammanlänkning (connectivity) utifrån en bred tolkning. Programmet erbjöd intressanta diskussioner om exempelvis hållbara transportlänkar, forskningssamarbeten, smarta städer, e-hälsa och framtidens sjöfart. Forumet hölls i utrikesdepartements lokaler i centrala Berlin. En nätverkningslounge fanns också tillgänglig för spontana möten och inspirerande kortare presentationer.

Från svensk politisk nivå deltog gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som talare vid ett seminarium om åtgärder för att motverka tidiga skolavhopp. Näringsdepartementets statssekreterare Mattias Landgren deltog i plenarsessionen om strategiskt samarbete för en hållbar blå ekonomi där han återknöt till FN:s havskonferens i New York 5-9 juni som Sverige och Fiji stod värd för där Östersjösamarbetet togs upp som ett gott exempel på regionalt samarbete.

Statssekreterare Landgren deltog också i ett seminarium som följde upp den framtidsdiskussion som initierades vid förra årets forum i Stockholm. Fokus för diskussionen var nästa steg för att förbereda regionen inför framtida utmaningar. Ett budskap som lyftes fram i diskussionerna var att Östersjöländerna i större utsträckning borde agera aktivt för att påverka sin framtida situation

I november 2016 hölls det årliga Östersjöforumet i Stockholm. Ytterligare information om det årliga forumet 2016 finns på webbplatsen för forumet och på webbplatsen för Östersjöstrategin.

Webbplatsen för det årliga Östersjöforumet 2016 

Webbplatsen för EU:s Östersjöstrategi

Nästa årliga forum kommer att hållas i Tallinn, Estland 4–5 juni 2018.