Innehållet publicerades under perioden

-

Starkare svensk-danskt samarbete inom försvarspolitiken

Publicerad

Den danske försvarsministern Claus Hjort Frederiksen besökte försvarsminister Peter Hultqvist den 31 augusti. Ministrarna möttes på Karlbergs slott i Stockholm för att bland annat närmare diskutera det försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och Danmark liksom implementeringen av det samförståndsavtal om fördjupat försvarssamarbete som undertecknades 2016.

Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Claus Hjort Frederiksen framför hedervakten på Karlberg
Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Claus Hjort Frederiksen framför hedersvakten på Karlberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under mötet mellan försvarsministrarna diskuterades det försvarspolitiska samarbetet mellan länderna och inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Säkerhetsläget i Östersjöregionen och frågor om desinformation och informationskampanjer diskuterades också, särskilt med koppling till försvarsmaktsövningen Aurora i september.

Närmare samarbete mellan Sverige och Danmark

Sverige och Danmark har sedan många år ett försvarssamarbete inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Detta gäller bland annat gemensamma övningar, delad information och gemensamma materielinköp.

Länderna deltar också gemensamt i flera internationella insatser, bland annat i Afghanistan. Sverige undertecknade i juni i år ett samarbetsavtal för det brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF) där också Danmark medverkar. JEF är en militär styrka som snabbt ska kunna sättas in i humanitära krissituationer och fredsbevarande uppdrag.
Ett tecken på det närmare försvarssamarbetet är också Danmarks medverkan under försvarsmaktsövningen Aurora 17 i september.
Sverige och Danmark ingick 2016 ett samförståndsavtal om fördjupat försvarssamarbete vilket bland annat omfattar samarbete inom flygområdet och det marina området.

- Sverige och Danmark har mycket att vinna försvarsmässigt på att samarbeta. Det finns goda skäl för att vi i framtiden kommer att ha en starkare svensk-danskt samarbete inom försvarspolitiken, säger Peter Hultqvist.

Högupplösta bilder finns på Flickr