Statsministern leder FNs arbete om framtidens jobb – Ny ILO-kommission presenterad i dag

Vad ska vi jobba med i framtiden? Hur ska vi se till att anpassningen till klimatförändringar, en allt mer digital värld och en åldrande befolkning leder till nya jobb med bättre villkor? Och att globaliseringens fördelar kommer fler människor till gagn än idag? Det är frågor som den FN-kommission som lanserades i Genève i dag ska arbeta med. Kommissonen leds av statsminister Stefan Löfven och Mauritius president Ameenah Gurib-Fakim var på plats i Genève.

 • Gruppfoto

  Kommissonen leds av statsminister Stefan Löfven och Mauritius president Ameenah Gurib-Fakim var på plats i Genève

  Photo: ILO

 • Ameenah Gurib-Fakim, Guy Ryder och Stefan Löfven

  Mauritius president Ameenah Gurib-Fakim, ILO:s generaldirektör Guy Ryder och statsminister Stefan Löfven lanserade den 21 augusti en ny FN-kommission om framtidens arbete.

  Foto: Marcel Crozet

 • Stefan Löfven

  Stefan Löfven höll ett anförande vid lanseringen på ILO:s huvudkontor i Genève.

  Foto: Marcel Crozet

 • Stefan Löfven signerar i en bok

  Statsminister Stefan Löfven deltog vid lanseringen av en ny FN-kommission om framtidens arbete.

  Foto: Marcel Crozet

Kommissionen samlar ett 20-tal experter från olika delar av världen för att analysera effekterna av de omvälvande och långsiktiga förändringar som exempelvis digitalisering, klimatförändringar och demografi innebär för det framtida arbetslivet och arbetsmarknaden.

– Det är dags att alla får ta del av globaliseringen. Det gör man genom att ta itu med problemen på den globala arbetsmarknaden och bygga en social sammanhållning och skapa förtroende som gynnar alla och inte förtrycker någon, sade Stefan Löfven.

– Framtidens arbete är inte hugget i sten, vi måste skapa framtiden enligt de värderingar och vägval som vi skapar för samhället och genom den politiska viljan. Det är precis det som är den nya kommissionens arbete: Att identifiera utmaningarna på dagens arbetsmarknad och vad vi måste göra för att möta dem, sade ILO:s generaldirektör Guy Ryder.

– När vi blickar mot framtiden måste vi göra det från manga olika perspektiv och situationer. Vi måste placera människors välbefinnande först och i centrum på agendan, sade Ameenah Gurib-Fakim.

Den globala kommissionen om framtidens arbete har inrättats som del av den internationella arbetsorganisationen ILO:s initiativ om framtidens arbete. Över hundra länder har deltagit i ett förberedande arbete genom att hålla nationella dialoger om vilka möjligheter och utmaningar man ser för framtidens arbetsliv. Kommissionens rapport presenteras under våren 2019. Kommissionen bidrar också till genomförandet av Agenda 2030, framförallt mål 8 om arbete och ekonomisk tillväxt.

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings-och arbetslivsfrågor. ILO bildades redan 1919 och är FN:s enda trepartsorganisation där länder, fackföreningar och arbetsgivare är medlemmar.