Innehållet publicerades under perioden

-

Större fokus på sambandet mellan innovation och globalisering

Publicerad

Innovation och globalisering. Två områden som går hand i hand för Sveriges fortsatta nationella tillväxt och utveckling. Sedan statsminister Stefan Löfven inrättade Nationella innovationsrådet i februari 2015, har flera initiativ tagits i syfte att främja Sveriges utbyte med ledande innovationsmiljöer. Idag finns ett större fokus på sambandet mellan innovation och globalisering och detta diskuterades när Innovationsrådet möttes den 28 augusti.

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

För att gå från idé till innovation krävs lärande och samordning mellan länder. Därför har nu huvudmannaskapet för innovations- och forskningsråden vid Sveriges ambassader i viktiga regioner som USA, Kina, Indien, Japan och Brasilien tagits över av Näringsdepartementet.

Pressmeddelande: Regeringen utvecklar det strategiska främjandet av Sverige som kunskapsnation

Syftet är att mer effektivt kunna knyta kontakter med personer och miljöer av intresse för svensk innovation, forskning och högre utbildning. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättade tillsammans med Sveriges tillträdande USA-ambassadör Karin Olofsdotter hur politiken kan utvecklas för att öka synergierna mellan olika främjandeinsatser och för att främja Sveriges utbyte med ledande innovationsmiljöer.

Flera internationella jämförelser som till exempel Global Innovation Index, European Innovation Scoreboard, Bloombergs innovation index pekar ut Sverige som ett av de ledande innovationsländerna i världen. Regeringen strävar efter att Sverige ska ligga i topp. Här kan Nationella innovationsrådet med företrädare för regeringen, näringslivet, fackförbunden och forskarvärlden fungera som dörröppnare för att stärka Sveriges innovationskraft och därmed väcka andra länders intresse.

- Under mina resor har jag sett tydliga exempel på att regeringens fokus på innovation väcker intresse för Sverige. Det är något som vi tillsammans med forskarvärlden och näringslivet måste dra nytta av för att stärka Sveriges uppkoppling mot både etablerade kunskapsledare och tillväxtmarknader, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Under 2017 har regeringen gjort flera internationella besök och resor där innovation, globalisering och nya samarbeten länder emellan har stått i fokus. Den 31 juli reste statsminister Stefan Löfven och närings- och innovationsminister Mikael Damberg till Paris för möten med president Emmanuel Macron och premiärminister Eduoard Philippe. Förutom det svensk-franska samarbetet och frågor om EU:s framtid, migration och säkerhet diskuterades frågor om jobb och tillväxt.

Pressmeddelande: Statsminister Stefan Löfven träffar president Emmanuel Macron

Den 26-28 juni besökte statsminister Stefan Löfven Kina. Med på resan var även statsråden Mikael Damberg, Ann Linde och Karolina Skog liksom en näringslivsdelegation inom regeringens satsning på Team Sweden med fokus på grön innovation och hållbarhet, ett område där Sverige är världsledande. Flera avtal undertecknades i anslutning till besöket i syfte att främja bilateral handel och fortsatt samarbete mellan Sverige och Kina.

Pressmeddelande: Statsminister Stefan Löfven besöker Kina

Artikel: Kinaresan öppnar dörrar för utökat samarbete inom grön innovation och hållbarhet

Team Sweden

Den 31 januari kom förbundskansler Angela Merkel till Sverige. I samband med besöket kom Tyskland och Sverige överens om långtgående innovationssamarbete inom digitalisering, e-hälsa och framtidens mobilitet. Ett nytt innovationspartnerskap mellan de båda länderna knöts som innebar en unik överenskommelse om samarbete för att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft.

Pressmeddelande: Statsministern tar emot Tysklands förbundskansler Merkel

Artikel: Innovation, digitalisering och asylsamarbete på agendan när Merkel och Löfven möttes

Pressmeddelande: Sverige och Tyskland i unikt innovationspartnerskap