Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 32

Publicerad

Denna vecka i rådet: ordförandeuttalande om svältrisken i Jemen, Somalia, Sydsudan och nordöstra Nigeria; säkerhetsrådets årsrapport; Abyei/UNISFA; extrainsatt möte om den humanitära situationen i Syrien; Demokratiska republiken Kongo/Nigeria samt truppbidragarmöte om Libanon/UNIFIL.

I onsdags antog rådet enhälligt ett ordförandeuttalande (PRST) om svältrisken i Jemen, Somalia, Sydsudan och nordöstra Nigeria, där mer än 20 miljoner människor, varav många barn, riskerar att drabbas av svält. Det var Sverige som tog initiativ till uttalandet och ledde förhandlingarna. Detta skedde efter att vi tillsammans med åtta andra rådsmedlemmar (Frankrike, UK, Italien, Etiopien, Egypten, Senegal, Japan och USA) tidigare i år arrangerat ett så kallat Arriamöte på samma tema (se veckobrev 24). Uttalandet innehåller bland annat viktiga skrivningar om respekt för internationell humanitär rätt och humanitärt tillträde för hjälparbetare samt om respons på såväl kort som längre sikt. Rådet uppmanar också generalsekreteraren att återrapportera under oktober månad, vilket blir en viktig hållpunkt för uppföljningen av uttalandet.

Läs utrikesminister Wallströms uttalande om ordförandeuttalandet den 9 augusti: Länk till Facebook.

Rådet antog även på onsdagen säkerhetsrådets årsrapport avseende perioden 1 augusti 2015- 31 december 2016.

Därefter hölls konsultationer om Abyei och FN-insatsen UNISFA. Mötet var det första sedan mandatet förnyades genom resolution 2352 i maj i år. Under förhandlingarna som föranledde mandatförlängningen var Sverige och Italien nyckelspelare för att rådet skulle kunna nå en kompromiss (se veckobrev 20). El Ghassim Wane, biträdande chef på FN-sekretariatets avdelning för fredsbevarande insatser, briefade nu rådet och underströk att läget var fortsatt spänt samt att mer krävdes för att den politiska processen skulle gå framåt. Flertalet rådsmedlemmar underströk behovet av fortsatta ansträngningar. Viss oenighet rådde alltjämt kring gränsövervakningsmekanismen. Diskussionen väntas fortsatta i oktober inför mandatförlängning i november.

Slutligen hölls i onsdags ett extrainsatt slutet möte på begäran av Ryssland om de-eskaleringszonerna i Syrien med fokus på det humanitära läget. Den nytillträdde ryske FN-ambassadören, Vasilij Nebenzia, gjorde sitt första framträdande i rådet. Han redogjorde för det allvarliga humanitära läget inom de-eskaleringszonerna, som Ryssland poängterade i sig hade bidragit till stabilitet. Vissa rådsmedlemmar var kritiska och framhävde det akuta humanitära läge som rådde i landet som helhet och pekade på Rysslands ansvar. Andra uttalade sig i mer positiv ordalag och välkomnade framstegen vad gäller viss mån av stabilitet. De-eskaleringszonerna välkomnades som del i att nå en nationell vapenvila. Även OCHA närvarade och bekräftade att FN skulle ta varje chans till att föra in fler humanitära förnödenheter.

I torsdags anordnades en öppen briefing med vice generalsekreterare Amina Mohammed, som återrapporterade från sin resa till Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Nigeria i juli. Resan hade genomförts tillsammans med AU och andra högnivårepresentanter från FN-systemet vilka också deltog vid briefingen (chefen för UNWOMEN, Phumzile Mlambo-Ngcuka, FN-sändebudet mot sexuellt våld i konflikt, Pramila Patten samt AU:s sändebud för kvinnor, fred och säkerhet, Bineta Diop). Detta högnivåbesök hade varit det första i sitt slag, och Mohammed fokuserade i sin briefing på det som varit resans springande punkt: att belysa vikten av att kvinnors rättigheter och deltagande måste stå i centrum i konfliktförebyggande och fredsbyggande, samt att detta måste gå hand i hand med humanitärt arbete, mänskliga rättigheter och utveckling. Kvinnors roll i samhället och utsatthet belystes med starka exempel ur de nigerianska och kongolesiska kontexterna. Resan välkomnades av majoriteten av rådsmedlemmarna, däribland Sverige, som även uttryckte önskemål om att resan följdes upp och att den skulle bli den första av fler liknande resor. Därtill framhöll Sverige i vikten av ett integrerat synsätt för att uppnå hållbar fred, kvinnors fulla inkluderande i samtliga processer och att kampen mot sexuellt och genderbaserat våld måste fortsätta i alla fora.

På eftermiddagen hölls ett truppbidragarmöte om FN:s insats i Libanon (UNIFIL), inför behandlingen av insatsens mandat senare under månaden. El Ghassim Wane briefade rådet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.