Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 34

Publicerad

Denna vecka: fredsprocessen i Mellanöstern; Demokratiska republiken Kongo; Centralafrikanska republiken; Libanon/UNIFIL; Liberia/UNMIL; Sydsudan/UNMISS; Guinea Bissau; Mali.

Under den gångna veckan har Levanten och ett antal afrikanska stater stått i centrum för säkerhetsrådets arbete. På tisdagen genomfördes det månatliga mötet om fredsprocessen i Mellanöstern. Assisterande generalsekreteraren för politiska frågor, Miroslav Jenča, briefade rådet om juli månads oroligheter i Jerusalem och dess efterdyningar, men satte även strålkastarljuset på den senaste tidens bosättningsexpansion och det nya lagförslaget om bosättningar samt den humanitära situationen i Gaza. Samtliga rådsmedlemmar uttryckte oro för det prekära läget i Gaza och flera lyfte fram generalsekreterarens stundande besök i Israel och Palestina.

Miroslav Jenčas briefing

Förra veckans diskussion kring FN:s interna utredning (Board of Inquiry) som gjorts med anledning av morden på FN-experterna Zaida Cátalan och Michael Sharp i DRK (se veckobrev 33) fortsatte under tisdagen i form av slutna konsultationer där chefen för FN:s Skydds- och säkerhetsavdelning, undergeneralsekreterare Peter Drennan, briefade rådet om utredningens slutsatser. Sverige underströk återigen behovet av att säkerställa att de skyldiga ställs till svars och efterlyste ett skyndsamt upprättande av en uppföljningsmekanism.

På fransk begäran diskuterades även situationen i Centralafrikanska republiken. Undergeneralsekreteraren för humanitära frågor, Stephen O'Brien, briefade rådet. Han menade att "tidiga varningstecken för ett folkmord" förelåg och underströk att skydd av civila behövde stå i omedelbart fokus. Samsyn i rådet om situationens allvar. Diskussionen fokuserade på hur det internationella samfundet kan bäst reagera. Ett högnivåmöte om Centralafrikanska republiken planeras i september i marginalen av den så kallade högnivåveckan i samband med generalförsamlingens öppnande.

FN:s fredsbevarande insats i Libanon (UNIFIL) diskuterades i onsdags med anledning av den förestående mandatförlängningen. El-Ghassim Wane, assisterande generalsekreterare för fredsbevarande insatser, briefade rådet i slutet format. Förhandlingar om mandatet har inletts, under ledning av pennhållaren Frankrike, och ett antagande förväntas under kommande vecka.

Eftermiddagens dagordningspunkt var Liberia och FN:s fredsbevarande insats UNMIL. Även i detta möte briefades församlingen av Wane. Både under hans presentation och under de efterföljande konsultationerna stod två händelser i fokus: det kommande president- och parlamentsvalet i höst respektive den förestående avvecklingen av UNMIL. Sverige, som är ordförande för fredsbyggandekommissionens arbete med Liberia, och andra rådsmedlemmar uttryckte stöd för landets relativt nyligen framtagna fredsbyggandeplan.

Tre dagordningspunkter stod på dagordningen i torsdags. Vid det månatligt återkommande mötet om Sydsudan och FN:s fredsbevarande insats UNMISS noterade FN-sekretariatet att utplaceringen av den så kallade regionala skyddsstyrkan nu fortgick. Däremot var framstegen få i fråga om implementeringen av det två år gamla fredsavtalet och säkerhetsläget var fortsatt oroväckande. Rådets medlemmar uttryckte stöd för regionens ansträngningar. Samtidigt underströk man behovet av samarbete och koordinering mellan de olika dialoginitiativen. Vid rådsmötet om Guinea Bissau framhöll flera rådsmedlemmar den så kallade Kvinnoplattformens positiva roll i ansträngningarna att lösa landets politiska kris. Rådet uttryckte stöd för regionens ansträngningar via organisationen ECOWAS och var enigt om att Conakryavtalets måste genomföras. Avslutningsvis diskuterade rådet i torsdags olika optioner för att agera mot aktörer i Mali som förhindrar genomförandet av fredsavtalet i landet och bryter mot eldupphörsavtalet.