Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 31

Publicerad

Denna vecka i rådet: antagande av resolution om utökade sanktioner mot Nordkorea, antagande av resolution om förebyggande av terroristers anförskaffande av vapen, möte om sanktioner, månatlig frukost för rådets FN-ambassadörer med antagande av arbetsprogram för augusti, ordförandeuttalande om Burundi och pressuttalanden om attacker i Afghanistan och Somalia samt slutsatser om Filippinerna i arbetsgruppen för barn och väpnad konflikt.

Inga formella rådsmöten hölls på måndagen men rådet antog ett pressmeddelande med anledning av attacken mot Iraks ambassad i Kabul, Afghanistan, som ISIL/Da'esh tagit på sig ansvar för.

På tisdagen tog Egypten över ordförandeskapet i rådet. Efter den sedvanliga frukosten för rådsmedlemmarnas FN-ambassadörer antogs arbetsprogrammet för augusti, som har tonvikt vid tematiska frågor. Utöver gångna veckans två möten om terroristers anförskaffande av vapen respektive sanktioner (se nedan) hålls ett möte den 10 augusti om fred och säkerhet i Afrika. DSG Amina Mohammed förväntas briefa om sin resa till norra Nigeria och Demokratiska republiken Kongo (DRK), med fokus på sexuellt våld i konflikt. Den 29 augusti planeras en öppen debatt på PR-nivå om fredsbevarande och Sustaining Peace, där generalsekreteraren väntas delta. Därtill planeras en öppen briefing om samarbetet mellan FN och Arabförbundet. Utöver de tematiska mötena planeras en rad möten med geografiskt fokus såsom om insatserna i Abyei (UNISFA), Liberia (UNMIL), Sydsudan (UNMISS), Guinea-Bissau (UNIOGBIS), Kosovo (UNMIK) samt Libyen (UNSMIL). Den 15 augusti hålls en första briefing och återrapportering av G5/Sahel-styrkan i Mali, och den 17 augusti hålls en briefing i sanktionskommittén för DRK. På MENA-området planeras månadsvisa möten om de tre Syrienspåren samt om situationen i Mellanöstern med fokus på den israelisk-palestinska konflikten. Mandaten för FN:s insats i Libanon (UNIFIL) och för AU:s fredsbevarande insats i Somalia (AMISOM) kommer att behandlas under månaden.

På onsdagen antog rådet ett ordförandeuttalande om Burundi, vilket byggde på föregående veckas behandling i rådet (se veckobrev 30). I uttalandet uttrycker rådet oro över den politiska krisen och det humanitära läget i landet. Rådet uttrycker också stöd för det nya sändebudet Michel Kafando, liksom fortsatt stöd för den regionala organisationen EAC:s medlingsförsök.

På onsdagens antogs även en resolution om terroristers anförskaffande av små och lätta vapen (SALW). I röstförklaringen betonade Sverige vikten av internationellt samarbete på området och beklagade att resolutionen inte innehöll en referens till Arms Trade Treaty (ATT) såsom en viktig hörnsten i detta arbete.

Videoupptagning från briefing om terroristers anförskaffande av vapen (Sveriges anförande vid 01:06:30)
Resolution 2370 (2017)

På onsdagen ägde ytterligare en attack rum i Afghanistan i ISIL/Da'eshs regi, denna gång i Herat, med över 90 dödade eller skadade.

Pressuttalande om attacken i Herat den 2 augusti

På torsdagen arrangerades ett möte om sanktioner med inriktning på utvärdering av sanktionsregimer, med ASG Taye-Brook Zerihoun (DPA) som briefer. Den ursprungliga avsikten var att vid detta möte kunna anta den resolution på samma tema som diskuterats de senaste veckorna. Förhandlingarna kommer dock att fortsätta då många frågor ännu är utestående.

Videoupptagning från briefing om utvärdering av sanktionsregimer (Sveriges inlägg efter 01:23:32)

På torsdagen hölls också ett möte i säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt, där Sverige är ordförande. Vid mötet antogs slutsatser om barn och väpnad konflikt i Filippinerna, som är de fjärde slutsatserna att antas sedan Sverige tog över ordförandeposten i gruppen. Under mötet presenterade också SRSG för barn och väpnad konflikt, Virginia Gamba, generalsekreterarens rapport om barn och väpnad konflikt i Nigeria.

Pressmeddelande med anledning av det formella antagandet av slutsatserna om barn och väpnad konflikt i Filippinerna

På torsdagen antog rådet även ett pressuttalande om Somalia med anledning av den attack som Al Shabaab utfört mot FN:s insats i landet (AMISOM) den 30 juli, där tolv ugandiska soldater dödades och sju skadades.

Fredagen var mötesfri dag i rådet. Såsom uppmärksammats stort antog rådet på lördagen enhälligt en resolution om kraftigt utökade sanktioner mot Nordkorea. Antagandet, som föranleddes av Nordkoreas uppskjutningar av interkontinentala ballistiska missiler den 4 respektive den 28 juli, hade föregåtts av långa förhandlingar mellan i huvudsak USA och Kina. Genom resolutionen utökas sanktionsregimen med ytterligare områden (kol, järn, bly, fisk och skaldjur). Resolutionen riktar även sanktioner mot ytterligare ett antal personer, företag och banker som anses ha koppling till dessa näringar samt begränsar möjligheten att bevilja arbetstillstånd till nordkoreanska gästarbetare. Det svenska inlägget betonade att sanktioner måste kombineras med dialog och förtroendeskapande åtgärder.

Webb-TV sändning från mötet