Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Transportstyrelsens arbete ses över och skolplikt från sex års ålder

Regeringen har beslutat att se över Transportstyrelsens arbete och ger myndigheten två uppdrag. Grundskoleutredningens förslag om skolstart från sex års ålder tas vidare till lagrådet. Det var två av nyheterna som presenterades på pressfikan efter regeringssammanträdet den 3 augusti.

 • Ylva Johansson sitter vid fikabordet och pratar. På hennes högra sida sitter Tomas Eneroth och Åsa Regnér, och på hennes vänstra sitter Gustav Fridolin och Annika Strandhäll.

  Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson ledde pressfikan efter regeringssammanträdet den 3 augusti.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Tomas Eneroth blir intervjuad av två journalister.

  Infrastrukturminister Tomas Eneroth svarade på alla frågor om Transportstyelsen efter sitt första regeringssammanträde.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Gustav Fridolin sitter vid fikbordet och pratar inför journalisterna på plats.

  Regeringen beslutade i dag om en lagrådsremiss att införa skolplikt från sex års ålder, berättade utbildningsminister Gustav Fridolin

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Åsa Regnér sitter vid fikabordet och pratar. Samtliga närvarande statsråd syns på bilden.

  Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur ekonomiskt bistånd hanteras ur ett jämställdhetsperspektiv, berättade jämställdhetsminister Åsa Regnér. Syftet är bland annat att säkra en jämställd utbetalning av bistånd.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsrådet Ylva Johansson ledde regeringens pressfika där även statsråden, Gustav Fridolin, Annika Strandhäll, Tomas Eneroth och Åsa Regnér deltog. Många journalister hade fortsatt frågor kring Transportstyrelsen, frågor som besvarades av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, inledde med att berätta om sysselsättningen som fortsätter att öka och att över fem miljoner människor i Sverige idag är i arbete, vilket är 226 000 fler än vid förra valet.

Transportstyrelsens arbete ses över

Regeringen ska se över Transportstyrelsens arbete och beslutade i dag att ge myndigheten två uppdrag. I granskningsuppdraget ska en utredare gå igenom händelserna som ledde fram till att säkerhetskänslig och av andra skäl sekretessbelagd information hanterades på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning. I kartläggningsuppdraget ska Transportstyrelsen kartlägga vilka uppgifter som har hanterats av icke-säkerhetsprövade medarbetare hos leverantörer och underleverantörer samt vilka av dessa uppgifter som är säkerhetskänsliga eller av andra skäl sekretessbelagda.

Båda uppdragen ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018.

Pressmeddelande: Regeringen ser över Transportstyrelsens arbete

Skolplikt från sex års ålder

Regeringen beslutade i dag om en lagrådsremiss att införa skolplikt från sex års ålder, det vill säga höstterminen då barnet fyller sex år. På så vis vill regeringen säkerställa en jämlik skola för alla. Ungefär två procent av alla sexåringar idag går inte i förskola, förskoleklass eller årskurs 1 i skolan. Det motsvarar cirka 2 000 barn årligen.

- Det är viktigt för de sexåringar som inte går i förskoleklass men också för förskolans status, sade Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från höstterminen 2018.

Pressmeddelande: Skolplikt från sex års ålder

3,7 miljoner till sexualupplysning på olika språk

RFSU får 3,7 miljoner kronor av regeringen för att förbättra den sexuella- och reproduktiva hälsan. Pengarna ska också gå till att sprida kunskap om de sexuella- och reproduktiva rättigheterna inom samma målgrupp. Det innebär att regeringen fortsätter stödja det framgångsrika projekt som RFSU bedrivit sedan 2016 och som bland annat har innefattat informationsfilmer på olika språk.

Pressmeddelande: Pengar till RFSU för sexualupplysning på olika språk

Ekonomiskt bistånd kartläggs

Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur ekonomiskt bistånd hanteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är bland annat att säkra en jämställd utbetalning av bistånd.

- Vi ser att biståndet ofta betalas ut till ett konto i hushållet, då oftast mannens. Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa föreställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare, sade Åsa Regnér, jämställdhetsminister.

Pressmeddelande: Ekonomiskt bistånd kartläggs ur ett jämställdhetsperspektiv