Innehållet publicerades under perioden

-

Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor

Publicerad

Studieförbunden tillförs medel för att bedriva studiemotiverande och uppsökande verksamhet bland utrikes födda kvinnor. Syftet ska vara att visa på möjliga vägar till studier inom exempelvis folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning.

Sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor är för låg och regeringen vill hitta nya sätt att nå en viktig målgrupp. Lågutbildade utrikes födda kvinnor, antingen nyanlända eller som har varit i Sverige under en längre tid, kan behöva stödjas genom uppsökande och motiverande insatser som syftar till att deltagarna ska påbörja studier som kan öka chanserna att få ett jobb.

Regeringen tillför därför studieförbunden 30 miljoner kronor för att bedriva studiemotiverande och uppsökande verksamhet bland utrikes födda kvinnor. Verksamheten kan utformas som aktiverande och självstärkande kurser med studie- och arbetslivsträning inom exempelvis folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning. Syftet är att kurserna ska ge deltagarna ökad kunskap om sig själva och sin omvärld, och att ge motivation och praktisk träning i studier och i att söka jobb.

Studieförbunden har lång erfarenhet av verksamhet som engagerar nyanlända och utrikes födda kvinnor specifikt, liksom av att arbeta uppsökande. Folkbildningens flexibla förutsättningar och friare arbetsformer lämpar sig särskilt för att motivera och rekrytera personer som av olika skäl avhåller sig från att delta i utbildning. Studieförbunden har dessutom genom sina hundratals medlemsorganisationer bred representation över hela landet och omfattande kontakter med det övriga civila samhället.

Regeringen räknar med att ca 4 000 kvinnor ska nås av satsningen under första det året. Från 2019 räknar regeringen med att fler ska kunna nås, ca 7 000 kvinnor. Förslaget träder i kraft i början av 2018.

Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.