Webb-tv från presentationen av regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar

Ta del av film då regeringen den 13 juni 2017 tog emot representanter från myndigheter, organisationer och näringsliv för att berätta mer om sitt strategiska arbete för immateriella tillgångar.

Justitieminister Morgan Johanssons inledningstal.

Närings- och innovationsminister Mikael Dambergs inledningstal.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes inledningstal.

Utöver de kortare klippen med statsrådens inledningstal kan du även se hela presentationen, uppdelad i två längre filmer. Regeringen presenterade sitt strategiska arbete för immateriella tillgångar den 13 juni 2017 i Rosenbad, Stockholm.

Medverkande i del 1 (1 tim, 25 min)

Margareta Ternell (PRV, moderator)
Morgan Johansson (Justitiedepartementet)
Mikael Damberg (Näringsdepartementet)
Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet)
Susanne Ås Sivborg (PRV)
Jolanda Girzl (Konsument Europa)
Christine Lager (Patent- och marknadsöverdomstolen)
Henrik Rasmusson (Åklagarmyndigheten)

Medverkande i del 2 (1 tim, 57 min)

Margareta Ternell (PRV, moderator)
Marianne Gumælius (DG TRADE, kommissionen)
Jane Walerud (Innovationsrådet)
Niklas Mattsson (Awapatent)
Joachim Karthäuser (Climeon AB)
Stina Sjögren-Paulsson (Scania)
Elisabeth Åsbrink (journalist och författare)
Niclas Molinder (Auddly/Music Rights Awareness Foundation)
Olle Nyman (Saltkråkan AB)