Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

10 miljoner till ett nationellt kulturskolecentrum

Publicerad

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum i myndigheten. Satsningen genomförs för att Statens kulturråd ska kunna fungera som ett nationellt nav.

Syftet med satsningen är att bidra till att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik och skapa förutsättningar för en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. Ett nationellt kulturskolecentrum i Statens kulturråd ger förutsättningar för samverkan, kunskapsutveckling och uppföljning samt att initiera och sprida forskning på området.

Den kommunala kulturskolan ska fortsatt ha samma viktiga roll för barn och unga och kulturlivet i stort.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet