Artikel från Kulturdepartementet

110 miljoner till nytt mediestöd

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att 55 miljoner kronor tillförs för att förbereda för en ökad och långsiktig satsning på lokal journalistik och nyhetsförmedling genom ett nytt mediestöd från och med 2019. Från och med 2020 tillförs ytterligare 55 miljoner kronor.

Foto: Mint Images / Folio

Dagens statliga stöd till dagspressen är tidsbegränsat. För att staten på ett långsiktigt och framtidssäkert sätt ska kunna stödja kvalitativ journalistik tillförs medel för att möjliggöra ett modernt och breddat mediestöd till allmänna nyhetsmedier och för att bland annat främja lokaljournalistik.

Den första höjningen av anslaget till ett nytt mediestöd träder i kraft från den 1 januari 2019. Därigenom finns också ekonomiska förutsättningar för att ett nytt stödsystem ska kunna träda i kraft från samma tidpunkt. Detta ger tid för en ordnad övergång från nuvarande presstöd. För att hantera det nya stödet till allmänna nyhetsmedier beräknar regeringen även att tillföra Myndigheten för radio och tv 3 miljoner kronor fr.o.m. 2019.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet