Alice Bah Kuhnke på folkmöte i Århus om samskapande stadsutveckling

Den 16 september deltog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid Nordic City Networks folkmöte om samskapade stadsutveckling. Medverkade gjorde även Danmarks kulturminister Mette Bock och Middelfarts borgmästare Johannes Lundsfryd.

  • Alice Bah Kuhnke tittar ut genom fönstret står av en gångväg i glas i alla spektrumets färger.

    Alice Bah Kuhnke blickar ut över Århus från det permanenta konstverket Your Rainbow Panorama av konstnären Olafur Eliasson på konstmuseet ARoS.

    Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

  • Bild på scenen där paneldeltagarna står och samtalar.

    Paneldeltagare från vänster: Danmarks kulturminister Mette Bock, moderatorn och Malmös stadsbyggnadskommunalråd Märta Stenevi, Middelfarts borgmästare Johannes Lundsfryd och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

    Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

Nordic City Network är en tankesmedja och nätverk bestående av 17 nordiska städer. Nätverket bildades för tre år sedan och dess mission är att sätta människor, värden, gemenskap, välfärd och demokrati i centrum för stadsutveckling. September 2015 höll NCN sitt första Folkmöte i Århus tillsammans med medborgare, politiker och tjänstepersoner. I år återvände nätverket till Århus - dels för att fira det europeiska kulturhuvudstadsåret som äger rum där i år och dels för att genomföra ett uppföljande nordiskt medborgarmöte mellan den 16-18 september.

Alice Bah Kuhnke om den kommande arkitekturpolitiken

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade sina tankar om samskapande stadsutveckling och berättade om det pågående arbetet med den kommande arkitekturpolitiken.

– Det krävs omställning på många plan i vårt samhälle för att handskas med vår tids utmaningar. Därför känns det extra angeläget att det just nu pågår ett intensivt arbete på min hemmaplan. Nu skriver nämligen Sveriges regering fram en ny sammanhållen politik för arkitektur, form, design och hållbara gestaltade livsmiljöer. Vi ser till helheten och samlar höga ambitioner genom att formulera nya nationella mål för att skapa levande städer och regioner i hela vårt land, sa Alice Bah Kuhnke i sitt tal.

Panelsamtal om kulturens roll för samskapande stadsutveckling

I programmet deltog även Johannes Lundsfryd, politiker i Middelfart kommun och Danmarks kulturminister Mette Bock. I en panel ledd av Märta Stenevi, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö, deltog de tillsammans med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och samtalade om modeller för samskapande stadsutveckling och om kulturen har en roll att spela i detta arbete.

I samband med konferensen besökte Alice Bah Kuhnke konstmuseet ARoS för att se och uppleva installationen Your Rainbow Panorama av dansk-isländska konstnären Olafur Eliasson. Ett permanent konstverk som består av en 150 meter lång och tre meter bred cirkulär gångväg i glas i alla spektrumets färger.

Århus europeisk kulturhuvudstad 2017
2017 är Århus europeisk kulturhuvudstad. Staden lyfter fram detta genom olika arrangemang, festivaler och stadens spännande arkitektur som genomsyras av en dynamisk blandning av historia och urbanitet. På temat ”Let's Rethink” är Århus under hela 2017 ett stort kulturellt laboratorium där ambitionen är att tänka nytt och skapa kreativa lösningar på samhällets utmaningar.

Folkmöte Århus arrangerades av Nordic City Network i samarbete med Aarhus kommun, Sager der Samler och Academy of Urbanism.