Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Bättre att innovationen händer här än någon annanstans

Publicerad Uppdaterad

På ABB:s satsning Synerleap får små innovationsföretag möjlighet att utveckla sina produkter med ABB i ryggen.

– Tiden mellan idé och när produkten finns på marknaden kortas betydligt. Nyckeln är att företagen är på plats hos oss, det stora företaget. Vi löser mycket när vi träffas vid kaffeautomaten, säger Peter Löfgren, vd på Synerleap.

Foto: Tobias Fröberg/BoldArc.

Omkring 20 små innovationsföretag sitter på Synerleap, som ligger i ABB:s lokaler i Västerås. Där jobbar de, tätt intill ABB:s egen personal, med målet att ta ut sina produkter på marknaden.

– Företagen som sitter på Synerleap är små snabbväxande företag, som kommit ganska långt i utvecklingen. De är ofta redo att ta steget ut på marknaden, gärna globalt, men som kan behöva en sista skjuts för att lyckas, säger Peter Löfgren.

Genom att sitta på Synerleap får de små företagen tillgång till ABB:s infrastruktur, kontakter, data och underlag, som tidigare forskning, och inte minst robot- och tekniklabb. Det mest avgörande för företagens framgång är ändå tillgången till kunskapen "hur det funkar på ett stort företag".

– Vi fokuserar inte på ABB på den här arenan. Allt sker på småbolagens villkor. Visst, det kommer mycket tillbaka till oss. Vi får många ögon på oss när småföretagen får investerarkapital eller lanserar en lyckad produkt på marknaden. Bättre att innovationen sker här än någon annanstans, säger Peter.

Det tog bara ett halvår från att Peter Löfgren fått idén att starta en hub på ABB till invigningen, när kungen var på plats och bandet klipptes av bland andra ABB:s vd Ulrich Spiesshofer och energiminister Ibraham Baylan i september 2016. Den interna förankringen gick snabbt, men så hade det nog inte sett ut för 15 år sen.

– Tidigare hade det nog varit lätt att bara se risker. Teknikutvecklingen är så mycket snabbare i dag, så vi måste öppna oss och kroka arm med andra. I ABB har vi haft entreprenörsanda i 125 år, vi måste våga tänka nytt på alla fronter.

Ett av företagen som sitter på Synerleap är BoldArc.

– Synerleap har varit en stor hjälp för oss. Som litet företag blir man synlig på ett annat sätt och får access till rätt personer så att vi vågar utveckla ny teknik som används, säger Tobias Fröberg, vd på BoldArc.

BoldArc använder dataspelsteknik för att visualisera allt från interiöra och exteriöra miljöer till att kunna träna maskinoperatörer och servicetekniker på nya moment – så inlärningen sätter sig i muskelminnet.

– Jag kan komma på minst tre positiva effekter med Synerleap: kortare säljcykler, access till ABB:s forskningsenhet och stärkt varumärke, säger Tobias Fröberg.

I början vände sig företaget till fastighets- och inredningsbranschen, men när Tobias Fröberg kom i kontakt med Synerleap och fick insikt i ABB:s processer vidgades vyerna. Nu har företaget breddat sig och erbjuder också virtual training, där den som ska lära sig något nytt sätter på sig VR-glasögon och "förflyttas" till rätt miljö.

På Synerleap arrangeras events nästan varje vecka där externa och interna personer får möjlighet att träffa innovationsföretagen. Dessutom pågår en ständig dialog mellan innovationsföretagen själva.

– Det går att jacka in direkt med andra, som också är små och nya. Faktiskt var det på just ett kontorshotell där det satt flera startups som jag, ekonomen, träffade dataspelsutvecklarna och fick idén till BoldArc. I och med digitaliseringen blir startupscenen större och större. Det blir mindre fokus på konkurrens och mer på samarbete. Då måste det finnas ställen där olika företag träffas, säger Tobias Fröberg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mer om

Finansiärer:
ABB
Vinnova
Västerås stad
Region Västmanland

Tidsplan: startade 2016

Målgrupp: Små snabbväxande innovationsföretag

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material