Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Kommentar från Margot Wallström angående det svensk-tyska brevet till Federica Mogherini

Publicerad

Ladda ner:

Varför har Sveriges och Tysklands utrikesministrar tagit det här initiativet?

Anledningen till att vi sänder brevet till EU:s höga representant är de frihetsberövanden som nyligen skett på basis av internationella arresteringsorder från Turkiet.

Vad vill ni uppnå med brevet?

Syftet med brevet är att föra upp frågan om potentiellt missbruk av Interpolsystemet på EU:s dagordning. Vi vill att detta diskuteras i EU-kretsen.

Interpols konstitution är glasklar: organisationen får inte användas för politiska motiv. Sverige kommer att vara tydlig i EU och gentemot Interpol att efterlysningar inte får missbrukas i politiskt syfte.

Kontakt