Brexit och förberedelser av nästa Europeiska råd på Allmänna rådet

Mötet i Allmänna rådet den 25 september inleds med att Estland som är EU:s ordförande under andra halvan av 2017 presenterar sina prioriteringar. Allmänna rådet kommer också att förbereda Europeiska rådets möte i oktober, och därefter behandla EU-kommissionens planering för nästa år samt läget i förhandlingarna om brexit.

Ann linde på ett tidigare rådsmöte
Ann Linde deltar på Allmänna rådets möte i Bryssel 25 september. Läget i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU och förberedelserna inför Europeiska rådet 19-20 oktober är ett par av de frågor som står på dagordningen. Bilden är från ett tidigare rådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Estniska ordförandeskapets prioriteringar

Estland är ordförande i EU under hösten och leder arbetet i ministerrådets samtliga konstellationer. På mötet kommer Estland att presentera sitt arbetsprogram som fokuserar på en öppen och innovativ ekonomi, ett tryggt och säkert Europa, ett digitalt Europa med fri rörlighet för information och ett inkluderande och hållbart Europa.

Förberedelser för Europeiska rådet i oktober

Allmänna rådet ska följa upp mötet i Europeiska rådet den 22-23 juni, då stats- och regeringscheferna möttes senast. Allmänna rådet ska också förbereda dagordningen för Europeiska rådet den 19-20 oktober. Sannolikt kommer migration, extern säkerhet och handel att stå på dagordningen.

EU-kommissionens planering för 2018

På Allmänna rådets möte kommer EU-kommissionen att presentera på vilka områden den avser att fokusera sitt arbete under det kommande året. EU-kommissionen presenterar ett färdigt arbetsprogram i slutet av oktober.

Läget i brexitförhandlingarna

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier kommer också att ge Allmänna rådet en lägesbild av förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Förhandlingarna är fortfarande i den första fasen som handlar om de tre stora och viktiga principfrågorna, det vill säga den irländska gränssituationen, hur EU-medborgarnas rättigheter ska skyddas och hur den ekonomiska uppgörelsen ska se ut. Först när dessa är lösta går förhandlingarna över i den fas som handlar om de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien.

På Allmänna rådet deltar medlemsländernas utrikes- och EU-ministrar. EU- och handelsminister Ann Linde representerar Sverige på Allmänna rådets möte 25 september. Mötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Allmänna rådet 25 september

Mer om den del av mötet som handlar om brexit

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)