Innehållet publicerades under perioden

-

Digitala frågor på EU-toppmöte i Tallinn

När EU:s stats- och regeringschefer möttes i Tallinn den 28-29 september för ett informellt toppmöte var huvudfrågan hur EU ska ta ledartröjan på det digitala området.

  • Jüri Ratas, Stefan Löfven and Donald Tusk

    EU:s stats- och regeringschefer träffades i Tallinn den 28-29 september för ett digitalt toppmöte. Här är Estlands premiärminister Jüri Ratas, statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

    Foto: Arno Mikkor (EU2017EE)

  • Stefan Löfven och Jüri Ratas

    EU:s stats- och regeringschefer träffades i Tallinn den 28-29 september för ett digitalt toppmöte. Statsminister Stefan Löfven träffade Estlands premiärminister Jüri Ratas.

    Foto: Arno Mikkor (EU2017EE)

Programmet inleddes den 28 september med en diskussion om EU:s framtid över en informell middag. Diskussionen handlade om framstegen som gjorts inom EU sedan stats- och regeringschefernas möte i Bratislava 16 september 2016. Efter att Storbritannien röstat för att lämna EU pågår en intensiv diskussion om hur det framtida samarbetet ska se ut. Sverige med stöd av många andra medlemsstater framhöll att EU måste hålla ihop och fokusera på utmaningarna EU står inför. EU behöver en rimlig och ordnad migrationspolitik, kamp mot terrorism och brottslighet samt ordning och reda på den gemensamma arbetsmarknaden. Den svenska regeringen har därför också bjudit in EU:s stats- och regeringschefer till ett toppmöte i Göteborg i november med temat ordning och reda på arbetsmarknaden.

Digitaliseringstoppmötet den 29 september handlade om hur EU bättre kan använda digitaliseringens möjligheter för att öka sin konkurrenskraft och tillväxt. Diskussionen kretsade mycket runt cybersäkerhet och betydelsen av tillit och trygghet på nätet och hur myndigheter och den offentliga sektorn fullt ut kan träda in i den digitala eran. Stats- och regeringscheferna diskuterade också vilka åtgärder och vilken infrastruktur som krävs för att EU ska kunna bli ledande inom dataekonomi och för att EU:s arbetskraft och medborgare tillägnar sig en digital kompetens.

Statsminister Stefan Löfven framhöll vikten av att den digitala inre marknaden öppnas allt mer mot omvärlden och att EU tar hänsyn till behovet av fria, gränsöverskridande dataflöden inom EU. Ett öppet och tillgängligt internet behöver samtidigt skyddas mot cyberattacker och cyberbrottslighet som drabbar både enskilda, företag och viktiga samhällsfunktioner. Stefan Löfven lyfte också fram vikten av att alla medlemsstater möjliggör för nästa generations mobilkommunikation (5G). 5G behövs för Europas tillväxt och konkurrenskraft.

Statsminister Stefan Löfven, Finlands statsminister Juha Sipilä och Estlands premiärminister Jüri Ratas hedrade i samband med mötet den 28 september årsdagen av Estoniakatastrofen med en gemensam ceremoni vid Estoniamonumentet Bruten Linje i Tallinn.