Kunskapssatsning i fokus vid EU-handslag i Hässleholm

I samband med Europaforum Hässleholms femtonårsjubileum ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skåne Nordost och Hässleholm kommun. I EU-handslaget åtog sig de lokala och regionala aktörerna bland annat att erbjuda sina företroendevalda och anställda att delta i den utbildning som Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) anordnar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

EU-och handelsminsister Ann Linde tillsammans med Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun och vice-ordförande i Skåne Nordost, Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne och Kent Mårtensson (S), ordförande, Kommunförbundet Skåne.
EU-och handelsminsister Ann Linde tillsammans med Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun och vice-ordförande i Skåne Nordost, Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne och Kent Mårtensson (S), ordförande, Kommunförbundet Skåne. Foto: Sven Persson /swelo.se

Regions Skånes ordförande Mätta Ivarsson berättade att EU är en viktig del av regionens arbete.

– Vi jobbar redan mycket med EU-perspektivet, men det finns mycket vi kan bli bättre på, sade Mätta.
– Inte minst när det gäller kunskapen om EU.


Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson berättade om förbundets roll som utbildningssamordnare.
– När det gäller utbildningar för politiker och tjänstemän ser vi stor möjlighet att göra nytta från kommunförbundets sida, sade Kent.


Under panelsamtalet talade EU- och handelsminsistern bland annat om vikten av satsningar på unga och att arbetet med EU-handslagen följs upp.

– Det är viktigt att vi håller i och lever upp till våra åtaganden, sade Ann Linde.


Under Europaforum Hässleholm, som ägde rum den 28-31 augusti, deltog EU- och handelsminister Ann Linde även i ett samtal om EU:s framtid tillsammans med Italiens EU-minister Sandro Gozi.
Sammanlagt har nu 22 aktörer ingått EU-handslag med regeringen.


Deltagare:
EU- och handelsminister Ann Linde
Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun och vice-ordförande i Skåne Nordost
Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
Kent Mårtensson (S), ordförande, Kommunförbundet Skåne

Moderator var Malin Wildt-Persson, Utvecklingsledare, Skåne Nordost

Europaforum Hässleholm