Innehållet publicerades under perioden

-

EU:s försvarsministrar diskuterade säkerhetsutmaningar i insatser i Afrika och hanteringen av cyberkriser

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 6-7 september på EU:s informella försvarsministermöte (FAC) i Tallinn. Vid mötet diskuterades bland annat säkerhetsutmaningar i Sahel och på Afrikas horn. En scenariobaserad diskussion om cybersäkerhet genomfördes också. Därtill genomfördes en gemensam lunch tillsammans med EU:s utrikesministrar.

EU:s försvarsministrar träffas inom ramen för FAC ett par gånger varje år. Mötet i Tallinn handlade i huvudsak om EU:s insatser i Afrika, som både inkluderar EU-ledda träningsinsatser i Mali och i Somalia. Sverige deltar i dessa insatser.

Under FAC-mötet i Tallinn genomförde försvarsministrarna också en scenariobaserad diskussion om cybersäkerhet. Målet med övningen var att peka ut strategiska problemområden och de frågor som följer i samband med en kris.

Sverige är en aktiv samarbetspartner internationellt när det gäller cyberhot och ser behovet av att hantera informationssäkerhetsfrågor inom och tillsammans med organisationer som EU, Nato, OSSE och FN.

Därtill genomfördes en gemensam lunchdiskussion om försvarsfrågor mellan EU:s försvarsministrar och utrikesministrar, som en uppföljning till Europeiska rådets möte den 22-23 juli. Under den gemensamma lunchen diskuterades bland annat förslaget om ett permanent strukturerat samarbete.