Extratjänster - en lösning för framtida kompetensförsörjning

På mindre än ett halvår har Söderhamns kommun sett till att över hundra individer har fått en extratjänst inom framförallt vård- och omsorgsområdet.

– Vi har ett stort rekryteringsbehov. När vi presenterade upplägget för våra arbetsgivare var responsen positiv, säger Mats Frelin, verksamhetschef på Resurscentrum i Söderhamns kommun.

Fyra personer står utanför ett tegelhus, ler och tittar in i kameran.
Karin Paepke, handläggare på Arbetsförmedlingen, Mats Frelin, verksamhetschef på Resurscentrum, Ingrid Andersson, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten och Anna Andersson, enhetschef på Bemanningen. Foto: Regeringskansliet

Resurscentrum i Söderhamns kommun samlar en rad verksamheter under samma tak. Där finns bland annat Arbetsmarknadsenheten och personal från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och kommunens bemanningsenhet.

– Vi jobbar tillsammans med flera prioriterade grupper, bland annat unga, nyanlända och personer över 25 år. Vi kunde använda extratjänster i våra upparbetade nätverk, säger Ingrid Andersson, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten.

Ett möte arrangerades där Mats Frelin och hans kollegor träffade alla enhetschefer inom omvårdnadsförvaltningen och presenterade ett förslag gällande extratjänster.

– Vi berättade bland annat om utgångsläget, det rekryteringsbehov som finns och som enhetscheferna själva känner till. De var positiva från start, säger Mats Frelin. De fick också konkretisera för oss vilka kunskaper individerna behövde ha innan de kom till en arbetsplats.

– Genom extratjänster vill vi väcka ett intresse hos individer för vård- och omsorg. Behovet av personal är stort och de kan komma att bli framtida ordinarie personal, säger Anna Andersson, enhetschef på Bemanningen.

Konkret målsättning: 100 extratjänster

Kommunen satte upp ett konkret mål: hundra extratjänster skulle på plats inom fyra månader. Arbetet tog fart direkt och det beslutades om datum för gemensamma gruppstarter för de personer som var aktuella för extratjänsterna.

– Inledningsvis går individerna en två veckor lång introduktion. Vissa personer har under lång tid stått utanför arbetsmarknaden och under de inledande veckorna går man bland annat igenom hur det fungerar på en arbetsplats och gör studiebesök, säger Karin Paepke, handläggare på Arbetsförmedlingen.

Individerna matchas mot en arbetsplats och anställs sedan på Resurscentrum, som också är ett stöd för både arbetsplats och arbetstagare.

Alla parter som samarbetar kring extratjänster i Söderhamns kommun är överens om att deras inarbetade arbetssätt, snabba kontaktvägar och tydliga målbild bidragit till att arbetet med extratjänsterna flutit på så bra.

– Att ha en tydlig riktning är bra, men man behöver inte se en rak väg när man startar. Vi jobbar med individer, saker händer längs med resans gång, men vägen blir rakare hela tiden, säger Mats Frelin.

100 procent extratjänst

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten.