Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur

Publicerad

Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl Sametingets som Statens kulturråds stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur. För första gången avsätter också regeringen långsiktiga medel till barn- och ungdomsfilm på minoritetsspråken.

Det finns en stor efterfrågan på, och behov av, ökat stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur. Regeringen stärker därför betydligt det statliga stödet till både konst och kulturarvsinstitutioner.

Stödet till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet ökas med 10 miljoner kronor från och med 2018. I detta ingår att regeringen stärker Statens kulturråds och Sametingets bidragsgivning, men även Svenska Filminstitutets främjande av tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Av dessa medel avsätts 500 000 kronor årligen 2018-2020 för kulturförmedlingsstöd genom Finlandsinstitutet.

I tillägg till detta tillför regeringen 1 miljon kronor från och med 2018 till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt 1,5 miljoner kronor årligen 2018–2020 för att tillfälligt förstärka Stiftelsen Judiska museet i Stockholm.

Att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur och kulturarv möjliggör för dessa att själva kunna förmedla sin historia, sitt språk och sin identitet. Något som är ett led i regeringens arbete med att säkerställa efterlevnaden av det samiska folkets och övriga nationella minoriteters rättigheter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet