Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 ökar den militära förmågan

Publicerad

Den 11-29 september genomförs försvarsmaktsövningen Aurora 17. Övningen är den största försvarsmaktsövningen i Sverige på mer än tjugo år, och syftet är att öka försvarets förmåga att möta ett angrepp mot Sverige. Totalt kommer cirka 19 000 män och kvinnor i Försvarsmakten och ett fyrtiotal andra myndigheter att övas. Förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Norge och USA kommer också att vara en del av övningen.

Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist på Gotland
Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 19 april 2017 Gotland och träffade representanter från den stridsgrupp som inrättats på ön enligt 2015 års försvarsbeslut. Foto: Victor Svedberg / Regeringskansliet

För regeringen är Aurora 17 viktigt för att uppfylla ambitionerna i Försvarsbeslutet om att öka den militära förmågan i Försvarsmakten för att därigenom höja tröskeln mot angrepp och hot mot Sverige. Enligt regeringens beslut från 2015 ska Försvarsmakten under försvarsbeslutsperioden genomföra "större kvalificerade stridskraftsgemensamma försvarsmaktsövningar". Aurora uppfyller det kravet.

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 är en nationell övning som syftar till att stärka försvarsförmågan mot bakgrund av en försämrad säkerhetssituation i närområdet. Övningen genomförs på flera platser i Sverige och är ett viktigt steg för att genomföra målen i försvarsbeslutet från 2015. Det är den första och största övningen i sitt slag på mer än tjugo år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, deltar. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och förband från andra länder.

Övningar viktiga för den samlade förmågan

Försvarsmaktens har i uppdrag att försvara Sverige och svenska intressen. Ett av de främsta verktygen för att öka förmågan, pröva de utbildade förbanden och skicka signaler till omvärlden om svensk militär förmåga är övningar.

- Aurora är den största övningen på 23 år där armé, flyg och marin övar samordnat. Övningen är en viktig säkerhetspolitisk signal. Den höjer tröskeln mot olika typer av incidenter och utgör ett viktigt underlag för utvärdering av vår militära förmåga, säger Peter Hultqvist.

Regeringen vill också att övningsverksamheten ska utökas under kommande år och att Sverige stärker förmågan att samtidigt kunna mobilisera hela krigsorganisationen i händelse av höjd beredskap.
Utifrån regeringens övergripande inriktning kommer under 2018 flera åtgärder genomföras som rör repetitionsutbildning, övningsverksamhet och materielanskaffning med utgångspunkt i krigsförbandens huvuduppgifter i krig samt att samtliga krigsförband ska vara krigsdugliga.

Säkerhet tillsammans med andra

Mot bakgrund att det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats behöver den svenska försvarsförmågan stärkas och att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med andra länder bör fördjupas.

Sverige bygger säkerhet och stabilitet tillsammans med andra länder och organisationer. Eftersom Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd måste detta också övas. Försvarsmakten behöver kunna ta emot militära förband från andra nationer och stödja dessa med exempelvis skydd och underhåll. Det är sådana arrangemang som kommer att övas med förband från andra länder under Aurora 17.

- Vi sätter stort värde på det internationella samarbetet som bygger ett säkerhetsnätverk i vår del av Europa. Jag ser fram emot att själv besöka övningen vid fyra tillfällen och på alla orter, säger Peter Hultqvist

Ökad totalförsvarsförmåga

Under Aurora 17 kommer totalförsvarsförmågan övas. Representanter från ett 40-tal myndigheter kommer därför också att delta i övningen.
Aurora 17 kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Sverige eftersträvar största möjliga öppenhet om övningen. Bland annat planerar Försvarsmakten ett antal internationella besök samt en frivillig observationsinbjudan till flera länder i enlighet med Wiendokumentet som är en internationell överenskommelse som främjar militärt informationsutbyte mellan de länder som undertecknat det.

Aurora 17

Läs mer om försvarsmaktsövningen Aurora 17 på Försvarsmaktens webbplats