Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Inbjudan till informationsmöte med anledning av Sveriges rapport till Europarådet gällande Istanbulkonventionen

Med anledning av Sveriges rapport till Europarådet gällande Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) bjuder statssekreterare Pernilla Baralt in till ett öppet möte med intresserade civilsamhällesorganisationer den 25 oktober.

Istanbulkonventionen ratificerades av Sverige 2014. I september 2017 skickade Sverige sin första rapport till Europarådet om genomförandet av konventionen. Under mötet vill vi informera om Sveriges rapportering och hur fortsättningen för granskningsprocessen ser ut. Vi kommer även att berätta om de möjligheter som finns att ge synpunkter under den kommande granskningsprocessen.

  • När: Onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 13:00–14:30.
  • Plats: Regeringskansliet, Stockholm, lokal meddelas senare.
  • Anmälan: Senast fredagen den 20 oktober kl. 13:00 till Eva Rod via e-post eva.rod@regeringskansliet.se Vänligen ange namn och organisation i anmälan.


I mån av plats hoppas vi kunna ta emot alla som är intresserade, men skriv gärna prioritetsordning i anmälan om organisationen vill skicka mer än en representant till mötet. En bekräftelse med aktuell plats skickas ut efter sista anmälningsdagen. Observera att legitimation behöver uppvisas vid entrén.
Välkomna!

Pernilla Baralt
Statssekreterare hos Åsa Regnér