Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Näringsdepartementet

Kombinerad mobilitet – tjänsterna som ska få oss att resa tillsammans

Publicerad

Tänk om det fanns en tjänst som erbjöd möjligheten att resa med bil, cykel, kollektivtrafik eller med andra färdmedel genom ett enda abonnemang? Redan våren 2018 kan sådana tjänster finnas tillgängliga. Abonnemang är enbart en av de många innovativa idéer som ska få oss att resa mer ekonomiskt, hållbart och tillsammans.

Illustration: Itziar Castany Ramirez

Kombinerad mobilitet, som ibland även kallas Mobilitet som en tjänst, är en av nyckelfrågorna för regeringens strategiska samverkansprogram Nästa generations resor och transporter. Enligt Per-Erik Holmberg, från RISE Viktoria, är kombinerad mobilitet en viktig del i utvecklandet av Sveriges framtida transportsystem. Hur vi i framtiden kommer att förflytta oss i och mellan städer.

- De större städerna i Sverige har idag en väl utbyggd kollektivtrafik, men den räcker inte till. Vår målgrupp är inte de som redan idag mestadels reser kollektivt, utan de som tar bilen av bekvämlighet eller inte har tillgång till andra färdmedel. Genom att möjliggöra smarta tjänster som erbjuder transporter med bil, cykel, buss hoppas vi att fler människor ska resa på ett smartare sätt som gynnar både miljön och plånboken.

Enligt Per-Erik Holmberg kommer den ekonomiska vinningen vara stor hos personer och organisationer som väljer dessa alternativ. Istället för att ha en hög kostnad för att äga en bil som endast används någon timme om dagen, kan man istället prenumerera på transportabonnemang som inkluderar flera färdmedel på ett smidigt sätt, kanske för halva kostnaden jämfört med egna bilen.

Tjänsterna kommer till stor del vara samarbeten mellan offentliga och privata aktörer som tillsammans utvecklar attraktiva erbjudanden. Det kan handla om hyrbilsföretag som erbjuder exempelvis tillgång till kollektivtrafik, bilpool, taxi, samåkning m.m. Fokus kommer inledningsvis ligga på storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg. Per-Erik Holmberg tillägger att utvecklingen också kommer utvidgas till icke urbana miljöer.

- Eftersom det krävs en viss befolkningstäthet för att attrahera företag så kommer utvecklingen naturligtvis gå snabbare i storstäderna. Inom mer glesbefolkade områden kan det istället bli ett samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Det som är så spännande är att kombinerad mobilitet kan lösa olika problem på olika platser. Från storstadsträngsel till social tillgänglighet när man bor i glesbygd.

Enligt Per-Erik Holmberg kommer de första av dessa tjänster att finnas tillgängliga redan under vårvintern 2018. Visionen är att vi år 2028 primärt reser med hjälp av delade mobilitetstjänster.

Nationell färdplan för kombinerad mobilitet och projekt KOMPIS

Drive Sweden, med projektledarna Anna Pernestål Brenden från KTH och Per-Erik Holmberg från RISE Viktoria ansvarar för projektet Kombinerad mobilitet i Sverige, KOMPIS tillsammans med aktörer från bland andra Västra Götalandsregionen och Samtrafiken med stöd av Vinnova.

Projektet syftar till att koordinera, stimulera och övervaka förverkligandet av färdplanen för Kombinerad mobilitet i Sverige. Det ska också fungera som en samverkansplattform där parter kan mötas för samverkan och där pågående projekt kan korsbefruktas så att kunskaper, lärdomar och utvecklad teknik förvaltas effektivt och dubbeljobb undviks i möjligaste mån.

Näringsdepartementet, Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova är några av aktörerna som står bakom den nationella färdplanen för kombinerade mobilitet. Färdplanens syfte är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet, också kallat Mobilitet som en tjänst, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för att exempelvis tillgängliggöra data och biljettinterface, utveckla nya affärsmodeller och utvärdera pilotprojekt.

Initiativet ingår i samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter. Insatsen är en av flera initierade av samverkansprogrammet.