Innehållet publicerades under perioden

-

Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

Publicerad

En gymnasieutbildning är i princip ett krav för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen vill att fler ska få chansen att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Regeringen satsar därför ytterligare drygt 400 miljoner kronor 2018 för 7 750 platser inom regionalt yrkesvux. Av dessa är 1 000 platser vikta till yrkesförarutbildning.

Satsningen på regionalt yrkesvux

Efterfrågan på arbetskraft stor. För att motverka bristen på utbildad arbetskraft satsar regeringen på regionalt yrkesvux. Regeringens satsning innebär 6 750 nya statliga utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux för 2018. Tillsammans med tidigare satsningar har regeringen därmed tillfört medel för totalt 31 500 utbildningsplatser 2018. Yrkesinriktad vuxenutbildning leder till jobb som exempelvis industritekniker, undersköterska, barnskötare och byggarbetare.

Utöver satsningen på fler utbildningsplatser föreslår regeringen även att resurser avsätts i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna och att ge bättre förutsättningar för att bredda utbudet av utbildningar. För detta ändamål föreslår regeringen att 315 miljoner kronor tillförs för 2018 och 340 miljoner kronor årligen därefter.

Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke, få behörighet till eftergymnasial utbildning, vidareutbilda sig för bättre karriärmöjligheter, bilda sig för ökat deltagande i samhällslivet och för personlig utveckling. Kunskapslyftet ger människor möjlighet att utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden samtidigt som förutsättningarna för såväl offentlig sektor som näringsliv att få den kompetens de behöver stärks.

Satsningen på yrkesförarutbildning

Utökningen av antalet platser till yrkesförare med ytterligare 1000 platser syftar till att ge kommunerna möjlighet att möta en ökad efterfrågan på utbildningsplatser inom transportnäringen. Efter en yrkesförarutbildning kan man arbeta som exempelvis distributionschaufför, lastbilschaufför eller busschaufför.

Till platser tillkommer även medel för tillhörande studiemedel omfattande 718 miljoner kronor. För att möjliggöra studier för fler och en bättre ekonomisk situation för de som studerar avser regeringen som tidigare aviserats att höja studiemedlets bidragsdel med ca 300 kronor per studiemånad från 1 juli 2018. Studiemedlets totalbelopp uppgår då till ca 11 300 kronor.

Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.