Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Möte med Pensionärskommittén

Pensionärsorganisationerna har en lång och aktiv tradition i svensk folkrörelse. I dag besökte statsminister Stefan Löfven Pensionärskommittén som är ett forum för överläggningar mellan regeringen och representanter för organisationer som företräder pensionärerna. Regeringens pensionärskommitté träffas fyra gånger per år tillsammans med äldreminister Åsa Regnér på Socialdepartementet.

  • Stefan Löfven och Åsa Regnér

    Statsminister Stefan Löfven och äldreminister Åsa Regnér träffade Pensionärskommittén.

    Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

  • Stefan Löfven med flera

    På dagens möte med Pensionärskommittén tog man upp regeringens budgetsatsningar som rör äldre.

    Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

På dagens möte tog man upp regeringens budgetsatsningar som rör äldre. Det handlar om sänkt pensionärsskatt, höjt bostadstillägg och tandvårdsbidrag samt förebyggande arbete mot fallolyckor. Välkomna satsningar i regeringens arbete med att utveckla välfärden.

Sedan tidigare finns en rekordstor satsning på mer personal som ska ge ökad trygghet och kvalité inom äldreomsorgen. Det är en bemanningssatsning på sju miljarder från 2015-2018.