Artikel från Socialdepartementet

Pensionsgruppen

Publicerad · Uppdaterad

Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen (regeringspartierna och M, L, C och KD), med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi som ordförande.

Ledamöter från vänster: Hans Eklind (KD), Fredrik Lundh Sammeli (S), Janine Alm Ericson (MP), ordförande Annika Strandhäll (S), Katarina Brännström (M), Lars Gustafsson (KD), Solveig Zander (C), Mats Persson (L). Saknas på fotot gör Teresa Carvalho (S).
Ledamöter från vänster: Hans Eklind (KD), Fredrik Lundh Sammeli (S), Janine Alm Ericson (MP), Annika Strandhäll (S), Katarina Brännström (M), Lars Gustafsson (KD), Solveig Zander (C), Mats Persson (L). Saknas på fotot gör Teresa Carvalho (S). Foto: Jesper Lindberg/Regeringskansliet

Pensionsgruppens uppgift är att värna pensionsöverenskommelsen och att vårda pensionsreformen och dess grundläggande principer. Pensionsgruppen ska samråda om frågor som gäller pensionsreformen och vid behov ta initiativ till justeringar i pensionssystemet. Arbetsgruppen leds av den minister som inom regeringen har det huvudsakliga ansvaret för det allmänna pensionssystemet. Ledamöterna ska så långt möjligt vara riksdagsledamöter och samtidigt vara ledamöter i Socialförsäkringsutskottet.

Ledamöterna utöver socialförsäkringsministern är:

  • Fredrik Lundh Sammeli (S)
  • Teresa Carvalho (S)
  • Katarina Brännström (M)
  • Solveig Zander (C)
  • Mats Persson (L)
  • Lars Gustafsson (KD, avgående)
  • Hans Eklind (KD, tillträdande)
  • Janine Alm Ericson (MP).

Pensionsöverenskommelsen omfattar hela ålderpensionssystemet (inkomstpension, premiepension och garantipension) och är en helhet där varje parti står bakom helheten. För att kunna ändra något i pensionssystemet utan att bryta överenskommelsen krävs att samtliga sex partier står bakom förändringen. Det finns ingen samlad fullständig sammanställning av pensionsöverenskommelsen. Överenskommelsen utgörs i stället av de propositioner och utskottsbetänkanden som riksdagen beslutat om samt de underliggande betänkanden som Pensionsgruppen står bakom. Förändringar som görs i systemet där alla partier står bakom blir samtidigt en del av överenskommelsen. Pensionsöverenskommelsen är därmed föränderlig över tid.