Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom området funktionshinder – budgetpropositionen 2018

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom funktionshinderspolitiken. Budgetpropositionen för 2018 är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Habiliteringsersättning

Regeringen avser från 2018 lämna ett bidrag till kommunerna på 350 miljoner kronor för deras arbete med så kallad Habiliteringsersättning. För pengarna ska kommunerna exempelvis kunna införa eller höja en låg dagpenning som ska uppmuntra kvinnor och män med funktionsnedsättning att del­ta i den dagliga verksamheten. Rege­ring­en avser även besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet

Höjd schablonersättning för assistansersättning

Regeringen avser räkna upp schablonbeloppet för assistansersättning med 1,5 procent. Det är en högre uppräkning än den var för 2017 då schablonen höjdes med 1,05 procent.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Förbättrad tolktjänst i arbetslivet

Regeringen satsar på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Syftet är att stärka förutsättningarna på arbets­marknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. För ändamålet avser regeringen anslå 15 miljoner kronor om året för åren 2018 till 2020.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.