Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och välfärd - budgetpropositionen 2018

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Här kan du läsa om förslag, som publiceras löpande, inom Socialdepartementets ansvarsområden. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Nu höjer vi barnbidraget och studiebidraget

Regeringen höjer barnbidraget samt studiebidraget för studerande i främst gymnasieskolan med 200 kronor. Det är första gången på över 10 år som bidragen höjs. Med satsningen vill regeringen öka jämlikheten och underlätta den ekonomiska situationen för Sveriges barnfamiljer.

Pressmeddelande: Nu höjer vi barnbidraget och studiebidraget

Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten

Regeringen gör flera stora satsningar på vård och socialtjänsten som syftar till att förbättra barns och vuxnas hälsa samt stärka insatserna gentemot utsatta grupper. Totalt omfattar satsningarna nästan en miljard kronor för år 2018, respektive nästan 1,5 miljarder år 2019 och 2020.

Pressmeddelande: Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten

En miljard per år till förlossningsvården

Den befintliga satsningen på förlossningsvården utökas med en miljard kronor per år i en femårig satsning, 2018–2022 . Tillskottet ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården, för att på så sätt ge en tryggare vård för blivande föräldrar.   

Pressmeddelande: En miljard per år till förlossningsvården

Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

Screening för livmoderhalscancer, med gynekologisk cellprovtagning, kommer att vara avgiftsfritt från och med 2018.

Pressmeddelande: Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Det innebär en ekonomisk förstärkning för människor som drabbas av ohälsa.

Pressmeddelande: Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen

Fler ska ha råd att gå till tandläkaren

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dubbleras från och med den 15 april 2018. Höjningen syftar till att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet.

Pressmeddelande: Fler ska ha råd att gå till tandläkaren

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu kraftfullare än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas nu helt bort till 2020.

Pressmeddelande: Sänkt skatt för pensionärer

Satsning med 100 mkr mot hedersvåld och förtryck

Regeringen gör stora satsningar på att bekämpa hedersvåld och förtryck med investeringar på över 100 miljoner kronor 2018.  

Pressmeddelande: Kraftfulla satsningar på stärkt rättsväsende och ökad trygghet

Bostadstillägg höjs för 290 000 pensionärer

Regeringen föreslår att bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer med upp till 470 kronor i månaden från och med nästa år. Enligt förslaget höjs taket från 5 000 till 5 600 kronor.

Pressmeddelandet: Bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer

Regeringen höjer underhållstödet för äldre barn ytterligare

För att stärka barnfamiljer som har det tufft ekonomiskt föreslår regeringen att underhållsstödet höjs för äldre barn. Satsningen görs i två delar och riktas både till tonåringar över 15 år och barn mellan 11 och 14 år.

Pressmeddelande: Regeringen höjer underhållstödet för äldre barn ytterligare

Stärkt ekonomisk trygghet för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Regeringen föreslår reformer på tre olika områden som förbättrar den ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning.  

Pressmeddelande: Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet

Förslag om att 350 miljoner kronor ska skjutas till kommunernas arbete med att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Pressmeddelande: Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet

Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter

Regeringen avsätter 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod för att ge fler barn möjlighet till konsnadsfria aktiviteter under skolloven. Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarlovssatsningen på 200 miljoner kronor per år som löper 2016-2019.

Pressmeddelande: Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter