Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringen föreslår att ett regemente inrättas på Gotland

Publicerad

Flera åtgärder för att förstärka försvaret av Gotland har genomförts sedan försvarsbeslutet 2015. Försvarsbeslutet för 2016-2020 innebar en etablering av en stridsgrupp på Gotland och i budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 2018.

Soldater ur Dalregementsgruppen övade skjutning med granatkastare på Tofta skjutfält
Som en del av Aurora 17 övade soldater ur Dalregementsgruppen skjutning med granatkastare på gotländska Tofta skjutfält. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Gotland är ett av de områden där omfattande övningsaktiviteter genomförs under Försvarsmaktsövning Aurora 17. På och runt Gotland övas mark-, flyg- och marinstridskrafter.

I Försvarsbeslutet för 2016-2020 beslöt riksdagen, med hänvisning till utvecklingen i vårt närområde, att Gotland har en särskilt viktig position och ska förstärkas militärt. En mekaniserad stridsgrupp, den 18:e stridsgruppen, har påbörjat sin etablering på Gotland och planeras under 2018 att vara komplett uppsatt.

I budgetpropositionen för 2018 betonar regeringen särskilt att Försvarsmakten även fortsättningsvis bör ha en närvaro på Gotland i syfte att värna svenska intressen. Regeringen har därför föreslagit att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 2018. Inrättandet av Gotlands regemente kommer att bidra till att förenkla och förbättra såväl den samlade militära ledningen på Gotland som totalförsvarssamverkan med civila aktörer.

Slagkraftigare hemvärn

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 20 september under den pågående försvarsmaktsövningen Aurora 17, ett moment  på Tofta skjutfält där hemvärnet övades med tyngre vapen. Det är Dalregementsgruppen som utbildat det första hemvärnsförbandet i Sverige som har förmåga att bekämpa en motståndare med indirekt eld. Försöksverksamheten har pågått i sedan 2014 och målet är att en granatkastarpluton ska vara färdigutbildad 2018.