Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på att stärka arkitektur-, form- och designarbetet för hållbart gestaltade livsmiljöer

Publicerad

Arkitektur, form och design påverkar alla människor dagligen. I budgetpropositionen för 2018 lämnar regeringen förslag om att stärka och utveckla arkitektur-, form- och designområdet och arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer med totalt 28 miljoner kronor årligen för 2018–2020 och med 5 miljoner kronor från och med 2021.

Foto: Werner Nystrand / Folio

I syfte att stimulera kunskapsutveckling inom arkitektur, form och design för hållbart gestaltade livsmiljöer tillförs Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) 5 miljoner kronor per år från och med 2018 för en ny forskningsfunktion med inriktning på gestaltad livsmiljö.

Vidare avser regeringen att stärka förutsättningarna för en mötesplats för arbetet med arkitektur, form och design och hållbara gestaltade livsmiljöer i södra Sverige genom ett bidrag till Form/Design Center i Malmö med 3 miljoner kronor årligen för 2018–2020.

Regeringen tillför även Statens konstråd 20 miljoner kronor årligen för 2018–2020 för att stärka myndighetens utåtriktade arbete med kunskapsutveckling inom offentlig konst i gestaltningen av gemensamma miljöer.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet