Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på nya Nationalmuseum

Publicerad

Regeringen föreslår att Nationalmuseum tillförs 65 miljoner kronor för 2018 och 42 miljoner per år från och med 2019. Den engångsvisa ökningen med 23 miljoner kronor för 2018 hänger samman med de ökade kostnaderna i samband med Nationalmuseets flytt in i de renoverade lokalerna på Blasieholmen.

Sedan våren 2013 har byggnaden på Blasieholmen varit stängd för renovering och ombyggnation, den första genomgripande renoveringen och ombyggnaden av huvudbyggnaden för Nationalmuseum på nästan 150 år.

Byggnaden behövde rustas för att uppfylla de krav som ställs på ett modernt konstmuseum vad gäller klimat, säkerhet, miljö, tillgänglighet och logistik. Dessutom var driften mycket oekonomisk. Under de senaste tre åren har en fullt modern museibyggnad utvecklats med hjälp av avancerad teknik och innovationer, samtidigt som de kulturhistoriska värdena har bevarats.

Satsningen på Nationalmuseums huvudbyggnad på Blasieholmen- en av Europas bäst bevarade museibyggnader från mitten av 18oo-talet – ses även som en satsning på det gemensamma kulturarvet och en satsning som ökar byggnadens tillgänglighet och öppenhet för att ge mer kultur till fler.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet