Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar ytterligare miljoner för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat

Publicerad

Det demokratiska samtalet får inte begränsas av hot och hat. Regeringen förstärker därför det förebyggande arbetet för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat med ytterligare fem miljoner kronor årligen 2018-2020. Detta blir ett ytterligare tillskott till de 5 miljoner kronor per år för perioden 2017-2020 som avsattes i budgetpropositionen för 2017.

Alla som deltar i det offentliga samtalet ska ha tillgång till ett grundläggande stöd när de utsätts för hot och hat. Därför stärker regeringen möjligheterna för det civila samhället att söka stöd för att förebygga hot och hat mot det demokratiska samtalet. Regeringen kommer också stödja särskilda insatser riktade mot politiskt förtroendevalda under valåret 2018.

Bakgrund:
Det hårda samtals- och debattklimatet har försämrat förutsättningarna för det offentliga samtalet. För att trygga demokratin är det avgörande att samhället skapar förutsättningar för en öppen och inkluderande samhällsdebatt med det fria ordet i centrum. Regeringen beslutade därför den 13 juli om handlingsplanen Till det fria ordets försvar – åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer. I handlingsplanen tar regeringen ett samlat grepp om frågor som rör hot och hat mot aktörer i det fria ordets tjänst.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.