Sakråd om islamofobi

I mars 2017 bjöd regeringen in till ett första sakråd och uppstartsmöte kring Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I planen anges bland annat att regeringen kommer att bjuda in till årliga sakråd om islamofobi, för att underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning och annan kommunikation om islamofobi mellan regeringen och civila samhällets organisationer. Ett första sakråd om islamofobi ägde rum på Kulturdepartementet den 30 augusti 2017.

Ladda ner: