Sakråd om ytterligare åtgärder för att motverka islamofobi

Statssekreterare Karin Strandås, bjöd i slutet av augusti 2017, in till ett sakråd med representanter för muslimska grupper och myndigheter som har särskilda uppdrag att arbeta mot islamofobi. Regeringen ville med detta sakråd få konkreta förslag till ytterligare åtgärder för att motverka islamofobin som sprids i samhället.

  • Representanter sitter samlade runt ett stort bord

    Regionala och lokala aktörer och organisationer inom civilsamhället och myndigheter ska ges bättre förutsättningar för att kunna samverka, insatser ska enklare kunna följas upp och arbetet ska utvecklas.

    Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  • Statssekreterare Karin Strandås

    Statssekreterare Karin Strandås samtalade med representanter för muslimska grupper och myndigheter som har särskilda uppdrag att arbeta mot islamofobi.

    Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

Islamofobi sprids i samhället

I den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott framgår att företrädare för muslimska organisationer menar att stereotyper om muslimer och propaganda mot muslimer sprids i hög utsträckning i sociala medier och på internet. Islamofobin riktas bland annat mot flyktingar från muslimska länder. Men hot och hat finns på många ställen i samhället. Kvinnor med muslimsk klädsel vittnar om en form av ”vardagsrasism” som drabbar dem på offentliga platser, i affären eller i kollektivtrafiken. Muslimska församlingar utsätts för hot och lokaler vandaliseras.

- Som framgår av den inbjudan ni fått har vi bjudit hit er för att diskutera ytterligare åtgärder som behövs för att motverka islamofobi i vårt land. Som ni vet beslutade regeringen om en nationell plan mot rasism liknande former av fientlighet och hatbrott den 24 november 2016. Vi vill nu diskutera hur vi tar detta arbete vidare, sa Karin Strandås när hon hälsade alla välkomna till sakrådet.

Samlat grepp mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Regeringen vill ta ett samlat grepp om den negativa utvecklingen som inte bara muslimer upplever, utan även andra utsatta grupper som afrosvenskar, judar, romer, samer och hbtq-personer. Därför presenterade regeringen den nationella planen, som ska ses som ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället.

Regionala och lokala aktörer och organisationer inom civilsamhället och flera myndigheter som arbetar med dessa viktiga frågor ska, genom planen, ges bättre förutsättningar för att kunna samverka, insatser ska enklare kunna följas upp och arbetet ska utvecklas.

Samverkan ger högre kvalitet

Sakrådet om islamofobi är en del i arbetet med denna plan och syftet är att regeringen ska höja kvaliteten i arbetet med sakfrågor genom att fördjupa och bredda kunskap och perspektiv.

De myndigheter som deltog vid mötet berättade om deras arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande historia berättade om arbetet med att genomföra en omfattande utbildningsinsats och fortbildningar för olika yrkesgrupper som skolpersonal, polisanställda, socialarbetare och personal vid arbetsförmedlingar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått ökade medel att fördela för att motverka rasism, även specifikt mot islamofobi och Polismyndigheten berättade bland annat att de startat ett IT-brottscenter för att öka möjligheterna att spåra på nätet.

Representanter från det civila samhället fick möjlighet att diskutera regeringens arbete, lyfta fram synpunkter och komma med förslag till ytterligare insatser och åtgärder.

Dokumentation från mötet kommer att publiceras på regeringens webbplats. Inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott kommer löpande möten att äga rum med representanter från civilsamhället och från myndigheter.