Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Satsning på digitala utsändningar inom scenkonsten

Publicerad

Regeringen föreslår att 15 miljoner årligen under 2018-2020 fördelas mellan Kungliga Dramatiska Teatern AB, Kungliga Operan AB och Riksteatern för satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Det finns ett stort behov av att flytta fram positionerna vad gäller digitalisering inom hela kulturområdet bland annat vad gäller utbudet och tillgång till scenkonst, för att bidra till mer kultur till fler.

Regeringen vill göra det möjligt för nationalscenerna och andra scener att livesända föreställningar i hela landet så att alla kan ta del av utbudet, inte bara de som kan besöka scenerna.

Möjligheterna att använda digitala tjänster för att sprida kultur är en fråga som alltfler kulturinstitutioner uppmärksammar samtidigt som det sker en strukturomvandling när det gäller distribution, produktion och konsumtion av olika kulturformer.

Flera scenkonsthus investerar för tillfället i digitaliseringsteknik och kunskapsuppbyggnad om digitala frågor, då man ser en ökad efterfrågan på sändningar av föreställningar till digitala biografer, men kanske främst av streamade förställningar (både direkt och ur arkiv) via Internet ("Play-tjänster").

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Samtliga budgetsatsningar inom kulturdepartementet