Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist besökte slutskedet av Aurora 17

Den 27 september besökte statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist Trosa och Aurora 17 som avslutas fredag den 29 september. Försvarsmaktsövningen, som syftat till att öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige, kommer nu att utvärderas av Försvarsmakten.

Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med en grupp soldater. I bakgrunden syns Försvarsmaktens senaste artillerisystem Archer.
Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist på plats utanför Trosa. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

På plats utanför Trosa var statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist med när Försvarsmakten visade sitt senaste artillerisystem Archer.

– Jag är verkligen imponerad av de olika insatser som har gjorts under Aurora. Övningen har varit viktig för att stärka Sveriges totalförsvar och sänder en säkerhetspolitiskt viktig signal till vår omvärld, säger statsminister Stefan Löfven.

Både statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist har följt försvarsmaktsövningen Aurora 17 på nära håll. Den 15 september var båda ministrarna vid Amfibieregementet i Berga, söder om Stockholm. Därefter besökte Peter Hultqvist övningen under två dagar på Gotland. Vid övningsmomentet runt omkring Trosa deltog stridskrafter från marinen, armén och flyget för att samlat öva på att möta ett angrepp mot Sverige, vilket skiljer sig från tidigare års övningar där enskilda försvarsgrenar har övat.

– Aurora gör det möjligt för oss att kunna utvärdera vår egen militära förmåga och bli ännu bättre. Jag kommer med stort intresse att ta del av kommande utvärdering. Att samtliga stridskrafter samt ett fyrtiotal myndigheter har deltagit i Aurora 17 har varit ett viktigt steg för att fullfölja den försvarspolitiska inriktningspropositionen, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Förutom att öva på den samlade förmågan har Försvarsmakten under Aurora bland annat haft möjlighet att öva på att kunna lösa sina uppgifter enskilt och tillsammans med andra, inklusive kunna ge och ta emot stöd. Under övningen har deltagande skett från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Norge och USA. Även de civila delarna av totalförsvaret har deltagit där bland annat akutsjukvård och transporter till sjukhus har varit en del av övningen.

För att bidra med största möjliga öppenhet om övningen har Försvarsmakten informerat kontinuerligt om övningen både nationellt och internationellt samt skickat ut en frivillig observationsinbjudan till bland annat Frankrike, Kanada, Polen Ryssland, Tyskland och Vitryssland.

Aurora 17

Läs mer om försvarsmaktsövningen Aurora 17 på Försvarsmaktens webbplats