Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i höstbudgeten

Publicerad Uppdaterad

En ny myndighet, stärkt styrning och samordning av informationsförsörjning och ökade medel för att främja öppna data är några satsningar som regeringen aviserar i höstbudgeten. – Nu tar vi ett helhetsgrepp om den digitala utvecklingen i det offentliga Sverige och accelererar arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I budgetpropositionen för 2018 tar regeringen viktiga steg för att åstadkomma ordning och reda i digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Syftet är att förbättra och effektivisera servicen till medborgare, företag och samhället.

Nästa år inrättar regeringen en ny myndighet som ska samordna och stödja digitaliseringen i offentlig sektor. Det handlar om att samla ett antal uppgifter som idag ligger utspridda på olika myndigheter men också om nya uppgifter. Bland annat kommer E-legitimationsnämnden uppgifter föras över till myndigheten och nämnden avvecklas. En organisationskommitté kommer att tillsättas för inrättandet av den nya myndigheten.

– Den svenska förvaltningsmodellen med fristående myndigheter har tjänat oss väl, men nu måste vi sätta individen i centrum istället för organisationen när vi utvecklar servicen. Den nya myndigheten kommer att spela en viktig roll för att öka takten i hela den offentliga sektorns digitalisering, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Förenklat informationsutbyte mellan myndigheter

Regeringen gör även en satsning på informationsförsörjning i den offentliga sektorn. I en digital värld ska det vara enkelt för individer och företag att komma i kontakt med det offentliga och uppgifter ska bara behöva lämnas en gång. Det ställer krav på att myndigheterna byter information med varandra och samarbetar i gemensamma lösningar. Regeringen kommer därför tydliggöra ansvaret för grunddata, så kallad registerinformation, och öka standardiseringen när myndigheter byter information med varandra. I satsningen ingår även att säkerställa att alla som behöver får tillgång till enkla och säkra e-legitimationer.

- Det handlar till exempel om att myndigheter ska kunna hämta information om folkbokföringsuppgifter hos Skatteverket så att medborgaren inte behöver uppge detta flera gånger och så att vi inte bygger upp parallella register i förvaltningen. En annan del är att medborgare ska kunna få e-legitimation utan att vara bankkund, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Öppna data och datadriven innovation

I höstbudgeten aviserar regeringen även en satsning under en treårsperiod för att främja användandet av öppna data och datadriven innovation bland myndigheter. Pengarna ska användas för att stödja myndigheternas arbete med öppna data och för att främja datadriven innovation i samverkan med näringsliv och civilsamhälle.

- Vi vill öppna upp vår data så att fler aktörer kan skapa nya och innovativa digitala tjänster. Vi ser en otroligt stark utveckling av det som kallas datadriven innovation både i Sverige och runt om i världen. Det är en del av digitaliseringen av samhället och det offentliga måste vara en naturlig och stödjande part i den utvecklingen. Nu måste offentliga sektorn våga samverka och experimentera med innovativa aktörer för att tillsammans skapa morgondagens digitala tjänster. Annars riskerar vi att halka efter andra länder som rör sig fortare än vad vi gör, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.